Werkloosheid blijft ongewijzigd

De werkloosheid in Nederland blijft vrijwel gelijk. In het derde kwartaal van dit jaar kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op 141.000. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In de maanden juni tot en met augustus kwam het aantal werklozen uit op 135.000 (gecorrigeerd voor seizoensinvloeden 144.000). Volgens het CBS schommelen de cijfers het laatste halfjaar tussen de 140.000 en 150.000 en is de werkloosheid daarmee stabiel te noemen. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar ligt het werkloosheidscijfer nog altijd 35.000 lager.