`Vriendjespolitiek bij nieuwbouwwoningen'

Het achterhouden van nieuwbouwwoningen voor relaties en werknemers door projectontwikkelaars, makelaars en ambtenaren is een ,,veel voorkomend verschijnsel'' in Nederland. ,,Tienduizenden'' woningzoekenden zouden onder deze `vriendjespolitiek' lijden. Dat stelde de Vereniging Eigen Huis bij de presentatie van een rapport over dit onderwerp.

Door de dalende productie van woningen ontstaat ,,al snel de verleiding het met de regels niet zo nauw te nemen'', zegt VEH-directeur M. Pernot. Nadat de belangenorganisatie zijn leden vorig jaar opriep zich te melden, kreeg de VEH 194 klachten binnen. Meer dan 60 procent daarvan had betrekking op vriendjespolitiek bij toewijzing van woningen, een kwart betrof de toewijzingsprocedure zelf. De meldingen betroffen makelaars (34 procent), gemeenten (33 procent) en projectontwikkelaars (17 procent).

Staatssecretaris J. Remkes van Volkshuisvesting wilde zich niet committeren aan de cijfers van de VEH, ,,maar dat het gebeurt, is duidelijk. Waar schaarste is, wordt soms gesjoemeld.'' Remkes sluit zich aan bij het voorstel van de VEH tot het sluiten van een convenant dat tot betere regelgeving moet leiden.

Directeur N. Rietdijk van de vereniging voor projectontwikkelaars NVB vindt de kritiek ,,overtrokken. Als een bouwer niet al zijn woningen kwijt raakt, wat is er dan mis mee die aan het personeel te geven? Bedrijven als Shell en KLM zorgen toch ook goed voor hun personeel?'' Makelaarsorganisatie NVM kon vanochtend geen commentaar geven.