Toezicht op vervuilende schepen slecht

Het voorkomen en bestrijden van milieuvervuiling door zeeschepen schiet te kort. De samenwerking tussen overheidsdiensten laat te wensen over. Ook is er te weinig informatie over welke maatregelen bijdragen aan de gestelde milieudoelen. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport over milieuvervuiling door zeeschepen dat gisteren aan de Tweede Kamer is aangeboden. De Rekenkamer heeft kritiek op het milieutoezicht op schepen. De inspectie vat haar taak ,,te beperkt'' op: ,,ze stelt zich vooral op als adviseur van de zeescheepvaart.'' Ook worden steeds meer controles uitbesteed aan particuliere classificatiebureaus. Dat is ,,risicovol'', aldus de Rekenkamer, omdat er ,,aanwijzingen'' zijn dat deze bureaus ,,minder aandacht'' besteden aan de milieucontroles.