PvdA wil meer voor zorg en onderwijs

De VVD schenkt te weinig aandacht aan noodzakelijke investeringen op het gebied van maatschappelijke problemen. Dat stellen PvdA, D66 en CDA in reactie op het VVD-verkiezingsprogramma, dat gisteren is gepubliceerd.

De PvdA constateert dat de algemene uitgangspunten van het financiële beleid zoals de VVD die voorstaat (thans bekend als de Zalm-norm) dichtbij de hare liggen.

De keuze voor grootscheepse lastenverlichting en bescheiden investeringen in zorg en onderwijs die de VVD echter in de toekomst wil maken, ,,doen onvoldoende recht aan de balans die Nederland de afgelopen zeven jaar sterker en socialer heeft gemaakt'', aldus de PvdA.

De PvdA meent dat de door de VVD voorgestelde lastenverlichting zeer gunstig is voor de allerhoogste inkomens, maar dat het ,,de vraag is of de meeste mensen er op vooruitgaan''. ,,In ieder geval zal de overgrote meerderheid van de gezinnen de lastenverlichting hard nodig hebben, onder meer om de nieuwe ziektenkostenpremie te betalen''.

De PvdA, die in haar eigen ontwerpverkiezingsprogramma zeer summier ingaat op de hervorming van de WAO, toont zich ,,zeer bezorgd'' over de concrete plannen van de VVD op dit gebied. PvdA-fractieleider Melkert verklaart in een tv-vraaggesprek liever met zijn eigen concrete voorstellen te willen wachten op het standpunt van de SER over de WAO.

D66-leider De Graaf meent dat de VVD-plannen ertoe zullen leiden dat ,,de wachtkamers in de ziekenhuizen nog voller worden en de leraren onderbetaald blijven''. D66 staat wel positief tegenover het VVD-voorstel om de ministeriële verantwoordelijkheid te beperken tot het staatshoofd, de vermoedelijke erfopvolger en beider echtgenoten.

Het CDA prijst het ,,herkenbare liberale programma'' van de VVD, omdat ,,het leuk is dat er weer iets te kiezen valt''. De mate waarin de VVD lastenverlichting opvoert als oplossing van maatschappelijke problemen beoordeelt het CDA echter als mager. De VVD-plannen voor de WAO vindt het CDA ,,beleidsarm''.