Nieuw orkest vraagt meer geld

Het nieuwe orkest in Noord-Holland dat ontstaat na de fusie van twee orkesten, heeft staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) om 4 ton extra per jaar gevraagd. De toegezegde 16,7 miljoen gulden is niet genoeg. Lagere overheden moeten nog 2,6 ton extra bijdragen.

Het orkest, dat nog geen naam heeft, ontstaat door het gedwongen samengaan van het Nederlands Balletorkest en het Noordhollands Philharmonisch Orkest. Beide gezelschappen kregen in de Cultuurnota 2001-2004 geen aparte subsidie meer.

Het nieuwe orkest verwacht per jaar 180 optredens te verzorgen.