`Nederland wacht op dierenombudsman'

Dierenvriend Henk ten Napel uit Enschede wil een speciale ombudsman om dieren beter te beschermen.

,,Er wordt te veel gesold met dieren'', zegt Henk ten Napel uit Enschede, marktkoopman, duikleraar en dierenvriend. Naar aanleiding van de serie dierenmishandelingen in Twente, waarvan onder andere zijn paard Wenga het slachtoffer was, richtte hij enkele maanden geleden de stichting zinloos geweld tegen dieren op. Hij kreeg er duizenden reacties op. De 32-jarige Ten Napel gaat nu een stap verder. Hij wil ombudsman voor dieren worden. ,,Nederland zit hierop te wachten.''

Binnen een maand kan iedereen die gevallen van dierenmishandeling meent te zien deze melden via internet. De meldingen worden opgeslagen in een database. Ten Napel wil een breed scala aan klachten in behandeling nemen: niet alleen zware mishandelingen maar ook meldingen over slechte verzorging, malafide broodfokkers, ziektekostenverzekeringen en huisvesting in dierenwinkels. Hij wil vier betaalde controleurs met opsporingsbevoegdheid op pad sturen. In elk geval wil hij klachten bundelen. ,,Als je vijftig klachten over hetzelfde geval hebt, sta je sterker bij de politie.''

De vraag is of Ten Napel overbodig werk gaat doen. De Dierenbescherming is ruimhartig genoeg om initiatieven als die van Ten Napel ,,begrijpelijk'' te noemen en hem ,,sterkte'' toe te wensen. ,,Maar of het iets uithaalt is een tweede'', zegt woordvoerder Niels Dorland van de inspectiedienst. De Dierenbescherming wijst er wel op dat Nederland al het een en ander doet om dierenmishandeling te voorkomen.

De meeste meldingen komen terecht bij de Landelijke Inspectie Dierenbescherming. Zware zaken worden door de Algemene Inspectie Dienst behandeld. Zodra iemand belt met een serieuze melding dat iemand zijn hond consequent slaat, neemt een van de tweehonderd vrijwillige regionale inspecteurs of twaalf bijzondere opsporingsambtenaren van de Dierenbescherming poolshoogte. Veel klachten worden verholpen door ,,gedragsbeïnvloeding'': eigenaars vragen of ze daarmee op willen houden. De landelijke inspecteurs kunnen proces-verbaal opmaken en houden toezicht op naleving van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren, die onder meer het onthouden van verzorging van dieren en het nodeloos kwellen van dieren strafbaar stelt.

De Dierenbescherming kan zich voorstellen dat er een onvrede leeft bij mensen zoals Ten Napel die betreuren dat klachten lang niet altijd tot een rechterlijke veroordeling leiden. Vorig jaar kwam het bij de Dierenbescherming in 158 gevallen tot een strafrechtelijk onderzoek. ,,Maar je hebt wel te maken met de wet. En het bewijs is vaak lastig te leveren. Er kan een burenruzie achter zitten'', zegt Dorland.

Ten Napel belooft dat anonieme meldingen niet behandeld worden en dat de lijst niet openbaar is. ,,Alleen als het gaat om heel erge gevallen kunnen we ertoe overgaan om de naam bekend te maken.''

    • Arjen Schreuder