GroenLinks : pauze bombardementen

De GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer wil van de regering weten, hoe deze staat tegenover een mogelijke pauze in de bombardementen op Afghanistan. De fractie heeft daartoe gisteren besloten, nadat onder partijleden de afgelopen dagen bezwaren waren gehoord tegen de steun van de Kamerfractie voor de militaire acties tegen Afghanistan.

Het Amsterdamse raadslid Saar Boerlage, een bekend pacifiste, heeft uit protest tegen de lijn van de Haagse partijtop gisteren het lidmaatschap van GroenLinks opgezegd. ,,Ik heb er geen zin meer in'', aldus Boerlage, die zegt dat zij niet meer - zoals na de steun van de Kamerfractie aan de bombardementen op Kosovo - ,,achteraf de excuses voor lief wil nemen''.

De protesten tegen de lijn van fractievoorzitter Rosenmöller zetten zich gisteren door tot in een vergadering van de Kamerfractie. Kamerlid Pitstra (eveneens ex-PSP) heeft zich daar tot tolk gemaakt van de leden die willen dat de Kamerfractie zich tegen voortzetting van de oorlog uitspreekt. Later ging Pitstra echter alsnog akkoord met het plan, de regering eerst om een argumentatie te vragen.

De Kamerfractie van GroenLinks had vorige maand voorafgaande steun aan een militair antwoord op de aanslagen van 11 september onthouden, en besloten bij elke nieuwe stap opnieuw te beoordelen, of zij daaraan steun kon verlenen. Tot nu toe heeft GroenLinks in de Tweede Kamer elke nieuwe stap gesteund, ook de aanvallen op Afghanistan.

De fractie weet nog niet precies, hoe een bombardementspauze aan de orde moet worden gesteld. Mogelijk worden de vragen beantwoord in een brief van de regering over de voorbereiding van de Europese Raad in Gent dit weekeinde, waar de Kamercommissie buitenland gisteren om heeft gevraagd.

Volgens een fractiewoordvoerder hoopt GroenLinks zich bij het bepalen van het standpunt mede te richten naar de gang van zaken bij de Belgische zusterpartij Agalev en de Duitse Groenen.