Gelderse coalitie wil breuk herstellen

Gedeputeerde Staten van Gelderland gaan proberen de breuk tussen de coalitiepartijen te lijmen. Twee weken geleden, in het debat over de fraudeaffaire bij de provincie, zegden CDA en VVD het vertrouwen in coalitiepartij PvdA op. Dit leidde tot het vertrek van PvdA-gedeputeerde C. Jacobs. Eerder was PvdA-gedeputeerde Scheerder vrijwillig teruggetreden. CDA en VVD willen niet als minderheidscollege verder.

Volgens CDA-fractievoorzitter H. de Vries is het ,,in het belang van Gelderland'' dat de breuk gelijmd wordt. Ook moeten de coalitiepartijen overeenstemming vinden over de vraag hoe Gedeputeerde Staten omgaan met beladen dossiers die nog door Provinciale Staten behandeld moeten worden, zoals de financiële problemen van de Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij en de fouten die zijn gemaakt bij de aanleg van een transportcentrum in Valburg.

PvdA-fractievoorzitter P. Bijl acht de kans klein dat de lijmpoging lukt. De PvdA wil dat ook VVD-gedeputeerde J. Boxem terugtreedt. De drie coalitiepartijen hebben van de overige fracties in Provinciale Staten tot maandag 23 oktober de tijd gekregen om de breuk te lijmen.

Voorafgaande aan de besloten vergadering van de fractievoorzitters kwam het gisteravond tot een handgemeen tussen fractievoorzitter W. Hendriks van de ChristenUnie en fractielid A. van de Woestijne. Van de Woestijne wilde als beoogd opvolger van Hendriks de vergadering bijwonen. Hendriks verhinderde dit, waarna beiden met elkaar op de vuist gingen. Van de Woestijne verstoorde later de vergadering, waarbij hij riep dat Hendriks niet langer namens de ChristenUnie spreekt.