Frans plan om de economie te stimuleren

De Franse minister van Financiën Fabius heeft gisteren een zogeheten `verstevigingsplan' voor de economie gepresenteerd. Het bevat een aantal stimuleringsmaatregelen voor huishoudens en voor bedrijven.

Het plan is een aanvulling op de vorige maand aangeboden begroting voor 2002. De meest in het oog springende onderdelen zijn een vervroegde en verhoogde uitkering van de premie op arbeid, een nieuw systeem van toedeling van de licenties voor de derde generatie mobiele telefonie (UMTS) en de gedeeltelijke privatisering van de Autoroutes van Zuid-Frankrijk. De laatste maatregel moet het plan financieren. De rechtse oppositie heeft het plan afgedaan als ,,snoepjes uitdelen voor de verkiezingen'', die volgend voorjaar gehouden worden.

Bij het opstellen van de begroting voor volgend jaar is Fabius uitgegaan van een economische groei van 2,5 procent, in weerwil van de mogelijke vertragende effecten van de aanslagen van 11 september. Hij zei geen rekening te willen houden met onrust ,,die de terroristen in de kaart zou spelen''. Hij wilde dan ook onder geen beding tornen aan de in het vooruitzicht gestelde belastingverlaging van bijna 39 miljard franc (13 miljard gulden).

Met een verrassend en door de oppositie gehekeld beroep van ruim 41 miljard franc op Gaz en Électricité de France en de Sociale Verzekeringskas zag Fabius kans de staatsschuld ondanks de belastingverlagingen onder de 193 miljard franc (65 miljard gulden) te houden.

De arbeidspremie voor werknemers die minder dan 1,4 keer het minimumloon (ongeveer 6.800 franc bruto per maand) verdienen, wordt verdubbeld in september 2002. Een extra premie, waarvan het parlement de hoogte bepaalt, wordt uitgekeerd in januari. De maatregel die 4 tot 8 miljard franc zal kosten, drukt op de bijgestelde begroting 2001.

Het plan voorziet voorts in een eenmalige belastingverlichting van 30 procent op investeringen, een hulpplan van 893 miljoen franc voor het midden- en kleinbedrijf, een vaste `toegangsprijs' voor mobiele telefonie-vergunningen naast een omzetafhankelijke variabele afdracht en een financiële injectie voor de luchtvaart- en toerismesector.

    • Pieter Kottman