Extra geld voor zwervers

De Tweede Kamer is gisteren nagenoeg unaniem akkoord gegaan met een motie van GroenLinks en de Socialistische Partij om 30 miljoen gulden extra vrij te maken voor maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen. Alleen de VVD stemde tegen. Het geld, dat nu nog niet beschikbaar is, zal volgend jaar, bij de behandeling van de Voorjaarsnota, worden vrijgemaakt op de begroting. Bij de behandeling van de Algemene Financiële Beschouwingen, vorige week, had minister Zalm (Financiën) zich al lovend over de motie uitgelaten.