EU gaat witwassen harder aanpakken

De Europese Unie gaat het witwassen van criminele gelden harder aanpakken. Daarover is gisteren in Luxemburg door de EU-ministers van Financiën een akkoord bereikt.

Binnen de Unie bestond een geschil tussen de lidstaten en het Europees Parlement over de meldingsplicht van criminele gelden voor advocaten. Dat geschil is door een compromis opgelost. Eurocommissaris Frits Bolkestein (Interne Markt) verwelkomde het akkoord als ,,een nieuwe internationale norm voor de strijd tegen het witwassen''.

Financiële instellingen zijn al verplicht verdachte transacties te melden. Volgens de richtlijn moeten ook andere sectoren zulk geldverkeer melden. Het betreft onder meer advocaten, makelaars in onroerend goed, notarissen, handelaren in kunst en edelstenen en casinopersoneel. Bovendien geldt de meldingsplicht niet alleen meer drugsgeld, maar ook financieel verkeer rond alle andere vormen van zware criminaliteit, waaronder terrorisme.

Het Europees Parlement vond dat door de nieuwe richtlijn de vertrouwensrelatie tussen advocaat en cliënt in het geding kwam. In het bereikte compromis hebben advocaten alleen meldingsplicht als het verdachte transacties betreft van cliënten die advies inwinnen. Bij cliënten die zij vertegenwoordigen in juridische procedures hebben advocaten geen meldingsplicht. Afzonderlijke lidstaten mogen verder gaan, maar minister Zalm (Financiën) zei niet te verwachten dat Nederland van die optie gebruik zal maken.

Verder heeft de Europese Unie gisteren voor het eerst besloten tot sancties tegen een land dat niet genoeg doet tegen het witwassen van geld. Het gaat om de republiek Nauru, een eilandje met elfduizend inwoners in de Grote Oceaan. Het ministaatje staat sinds 7 september samen met landen als Hongarije, Israël, Rusland en Guatemala op een zwarte lijst. Maar Nauru wordt als enige hard aangepakt. De zwarte lijst is opgesteld door de Financial Action Task Force (FATF) van de OESO (29 industrielanden).

Nauru heeft tot 30 november de tijd de wetgeving aan te passen om EU-sancties te voorkomen. Aan de meeste landen van de zwarte lijst is zo'n ultimatum niet gesteld. Daardoor hoeft bijvoorbeeld Rusland zich voorlopig geen zorgen te maken. Bijzonder pijnlijk voor de EU is dat Hongarije op de zwarte lijst staat. Bij de onderhandelingen over toetreding tot de EU is over het hoofd gezien dat de Hongaarse wetgeving niet voldoet aan de regels voor bestrijding van witwassen. Hongarije zou snelle aanpassing hebben toegezegd.