Beste prins Alwaleed: houd uw geld maar

Driewerf hoera voor burgemeester Rudy Giuliani van New York omdat hij de gift van tien miljoen dollar van prins Alwaleed bin Talal heeft geweigerd. Na een rondleiding door de puinhopen van het World Trade Center overhandigde deze Saoedische miljardair de burgemeester een cheque en verklaarde dat het tijd werd de `wortels' van het terrorisme aan te pakken, die volgens de Saoedische prins bestonden uit het feit dat de Verenigde Staten Israël niet dwongen vrede te sluiten met de Palestijnen en niet voorkwamen dat Israël Palestijnen `vermoordde'.

De woede over de Amerikaanse steun aan Israël zit ongetwijfeld diep bij de Arabieren. Ik heb me er ook kwaad over gemaakt dat achtereenvolgende Amerikaanse regeringen Israël niet hebben afgehouden van hun agressieve nederzettingenprogramma. Maar het is een aperte leugen dat Israël voor de lol Palestijnen zou vermoorden, alsof daar geen oorlog aan de gang is die Israël níet heeft gezocht en waarbij aan beide kanten burgers worden gedood.

Ook de suggestie dat president Clinton niet het hele laatste deel van zijn ambtstermijn bezig zou zijn geweest een reëel plan op te stellen voor een Palestijnse staat, waar Yasser Arafat voor is weggelopen, met de Saoedische regering in zijn kielzog, omdat een paar eerlijke compromissen moesten worden gesloten over Jeruzalem, en de suggestie dat de Arabische woede over dat alles iemand het recht zou geven gebouwen in New York op te blazen, zijn allemaal pertinente leugens.

Doorgaans stoor ik me niet aan zulke nonchalante leugens. Ze horen nu eenmaal bij de politiek in het Midden-Oosten en uiteindelijk zijn ze alleen maar schadelijk voor de leugenaars. Maar deze versie is wel gevaarlijk, omdat er een andere leugen achter schuilgaat die ons wel schade kan berokkenen: het zogenaamde probleem van de onbevlekte ontvangenis.

Wie alleen naar Saoedische functionarissen zou luisteren of Arabische kranten zou lezen, zou nooit te weten komen dat de meeste kapers jonge Saoediërs waren, of dat de belangrijkste geldschieters van Osama bin Laden – een Saoediër – andere, rijke Saoediërs zijn, of dat de Saoedische regering de voornaamste oprichter van de Talibaan was. Nee, als je alleen naar hen zou luisteren zou je moeten geloven dat al die jongemannen onbevlekt ontvangen waren: ze kwamen uit het niets, geen enkele samenleving is voor hen verantwoordelijk en geen enkele Arabische staat hoeft bij zichzelf te rade te gaan hoe het mogelijk is dat de plegers van zo'n afschuwelijke misdaad uit zijn schoot zijn voortgekomen.

Maar wees gewaarschuwd, prins Alwaleed: die jongemannen kwamen uit uw land. Ze zullen vast wel kwaad zijn over de Palestijnse kwestie, maar die woede is niets vergeleken bij hun afkeer van alle Arabische regimes die Bin Laden`hypocriet' en `erfelijk' noemt, te beginnen met Saoedi-Arabië.

Dus als u iets nuttigs wilt doen met uw tien miljoen dollar, schenk ze dan aan een anti-corruptiefonds in Saoedi-Arabië, richt faculteiten voor Amerikaanse studies op aan alle Saoedische universiteiten, sticht een centrum voor islamitische kennis in Saoedi-Arabië waar de nadruk komt te liggen op de leer van reformistische islamitische geleerden. Of geef het geld aan Zaden voor Vrede, dat Arabische en Israëlische jongeren bij elkaar brengt, of investeer in ontwikkelingswerk in Saoedi-Arabië of Palestina, zodat jonge Saoediërs en Palestijnen bevredigend werk kunnen vinden. Of haal koning Fahd over om in het openbaar te verklaren dat Saoedi-Arabië de moslimwereld in diplomatieke betrekkingen met Isarël zal voorgaan indien Israël zich terugtrekt binnen de grenzen van 1967.

Maar wat u ook doet, lieg ons en jullie zelf niet meer voor. Want we zijn het zat, en wij zijn niet de enigen. Veel Arabische burgers, die een betere toekomst wensen voor hun kinderen, hunkeren ook naar de waarheid. Lees deze brief maar, geschreven door Hashem Hassan uit Soedan. De brief verscheen vorige week in de Arabische, in Londen uitgegeven krant Al-Quds Al-Arabi.

,,We moeten [Bin Laden] niet langer voorstellen als een stiefzoon van de Amerikaanse en westerse hegemonie. Hij is de wettige zoon van de Arabisch-islamitische machteloosheid. Hij is een volkomen wettige zoon, die wij met onze starheid op de wereld hebben gezet – wij aanhangers van het pan-Arabisme, jullie marxisten, jullie islamisten en hoogopgeleiden. Wij hebben ons eigen land en onze volkeren ondermijnd, waardoor ze een gemakkelijke prooi konden worden voor de belangen van Amerika, Israël en anderen.[...] We onttrekken ons aan onze verantwoordelijkheid als we deze verloren zonen verloochenen en ze naar het Westen laten afdrijven. We kunnen beter ons ouderschap erkennen en [inzien] dat onze eerste fout in de opvoeding die we hun hebben gegeven, was dat we onze samenleving, onze scholen en onze media hebben afgesloten voor vrijheid en kennis, voor de mogelijkheid van onze fouten te leren.''

Als u de slachtoffers van de terroristen echt eer wilt bewijzen, prins Alwaleed, richt dan een krant en een televisiezender op in Saoedi-Arabië – niet in Londen – met de vrijheid zulke gedachten openbaar te maken. Pas dan zullen we gaan geloven dat de wortels van deze tragedie worden aangepakt.

Zolang dat niet gebeurt, sta ik achter Rudy en houd uw geld maar.

Thomas L. Friedman is columnist.

© The New York Times Syndicate

    • Thomas L. Friedman