Besparing door voorschrijven per computer gering

Het elektronisch voorschrijfsysteem, waarbij huisartsen via een computersysteem worden begeleid bij het geven van een behandeladvies, levert niet de beoogde besparing op. De overheid loopt hierdoor een mogelijkheid mis de praktijkondersteuning van huisartsen te financieren.

De overheid verwachtte dat het voorschrijfsysteem een `paar honderd miljoen gulden' aan medicijnen zou besparen. Uit een rapport van onderzoeksinstituut van de gezondheidszorg Nivel blijkt dat dit slechts 52 miljoen gulden is. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is het ,,niet leuk'' dat de besparing niet gerealiseerd wordt. ,,We wachten nu op een voorzet van de Landelijke Huisartsenvereniging en het Nederlands Huisartsengenootschap om te bekijken hoe de praktijkondersteuning nu gefinancierd moet worden.''

Een woordvoerder van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) verwacht niet dat het ministerie de afspraken over praktijkondersteuning niet na zal komen.

De vereniging is overigens goed te spreken over het voorschrijfsysteem. De beoogde kostenbesparing gold slechts als ,,bijkomend voordeel''. De woordvoerder: ,,Voor ons geldt dat we de kwaliteit van de consulten willen verhogen. Het is een uitstekend systeem. We gaan ons nu richten op de dertig procent van de huisartsen die het systeem nog onvoldoende gebruiken.''

Volgens Volksgezondheid was de uitslag van het onderzoek van Nivel misschien anders geweest als ook was gekeken naar de besparingen op herhalingsrecepten, de meeste recepten. Daarnaast kan het zijn dat de meeste huisartsen al zo zuinig voorschrijven dat er weinig meer te besparen valt.

De secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mr. R. Bekker, zei vanochtend op een zorgcongres in Rotterdam dat in de zorg ,,buitengewoon weinig'' gebruik wordt gemaakt van computers. Volgens hem moet dit deel worden van de veranderingsoperatie in de zorg.

Driekwart van de huisartsen in Nederland werkt sinds 1999 met het elektronisch voorschrijfsysteem, de rest volgt dit jaar nog. Als een patiënt op consult komt, wordt diens klacht in het systeem ingevoerd, dat vervolgens een behandeladvies geeft. Als hieruit blijkt dat een geneesmiddel kan worden voorgeschreven, gebeurt dit op de werkzame stof, niet op een merk. Daarna wordt het recept ervoor uitgeprint.