Akkoord EU over steun luchtvaart

Europese ministers van transport hebben gisteren overeenstemming bereikt over steun aan de luchtvaart ter compensatie van de gevolgen van de terreuraanslagen op 11 september in de Verenigde Staten.

Onder druk van enkele lidstaten, waaronder Frankrijk en Italie, wordt meer steun toegestaan dan alleen compensatie voor de eerste vier dagen na 11 september, toen niet op de VS kon worden gevlogen. Eurocommissaris De Palacio had de steun tot die eerste vier dagen willen beperken.

Afgesproken is dat de Europese Commissie verdergaande steunmaaregelen ,,van geval tot geval'' gaat bekijken. Compensatie mag niet leiden tot ,,concurrentievervalsing'' tussen luchtvaartmaatschappijen. Minister Netelenbos zei gisteren niet te verwachten dat van de verruiming veel gebruik kan worden gemaakt, omdat de Europese Commisie streng zal toezien.

Minister Netelenbos zei gisteren niet veel te voelen voor directe steun aan KLM. Zij heeft voorgesteld dat de Nederlandse overheid de financiële bijdrage van KLM van 500 miljoen gulden aan isolering van woningen rond Schiphol voorschiet, waarna de KLM voor terugbetaling ruim de tijd krijgt. Maar KLM, die zegt 25 miljoen euro (55,1 miljoen gulden) tot 30 miljoen euro schade te hebben geleden, heeft volgens Netelenbos laten weten directe steun te willen krijgen. KLM ontkent dit overigens en noemt het voorstel van Netelenbos ,,een sigaar uit eigen doos''.

Netelenbos zei ook niet van plan te zijn de extra kosten voor Schiphol te betalen voor scherpere veiligheidsmaatregelen, waarover de EU-minisen gisteren ook afspraken hebben gemaakt. Zij wees erop dat Schiphol een ,,goed draaiende luchthaven'' is.

Over de veiligheidskosten werden gisteren in Luxemburg geen bindende afspraken gemaakt. De ministers werden het nog niet eens over het voorstel van de Europese Commissie de luchtvaartmaatschappij hun `slots' (landingsrechten) te laten behouden, indien ze er door de crisis tijdelijk geen gebruik van maken.

Overheidssteun voor luchtvaartmaatschappijen voor verzekeringsrisico's die niet langer door verzekeraars wordt gedekt – schade aan derden door terrorisme – mag voorlopig tot het eind van dit jaar worden voortgezet. Wel moeten lidstaten een premie heffen.