`Afrika de dupe van aanslagen'

Minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) vindt dat de Afrikanen de dupe dreigen te worden van de nasleep van de recente terroristische aanslagen op New York en Washington.

,,Het risico bestaat dat hulpfondsen hierdoor uit Afrika naar Azië lekken'', aldus Herfkens gisteren op een persconferentie in Amsterdam na een tweedaagse bijeenkomst over Afrika, waaraan onder anderen vijftien Afrikaanse ministers van financiën deelnamen.

Herfkens wees ook op het gevaar van een economische recessie, die tot minder handel en lagere grondstoffenprijzen zou kunnen leiden. ,,De eerste die dan boet is de Oegandese koffieboer.'' Op de conferentie beloofden zij en enige Europese collega's overigens hun verplichtingen jegens Afrika na te komen.

Op de conferentie spraken vijftien Afrikaanse landen af om hun lot voortaan zelf in handen te nemen en zich niet langer te laten leiden door buitenlandse donoren. Ze sloten daarmee aan bij het zogeheten Nieuw Afrikaans Initiatief, waarover deze zomer overeenstemming werd bereikt en waaraan inmiddels ongeveer vijftig Afrikaanse staten zullen deelnemen.

De Afrikanen bij de Big Table in Amsterdam, een informeel overleg zonder officiële toespraken, bevestigden hun voornemen het bestuur in hun landen te verbeteren, de corruptie uit te bannen en de doelmatigheid van de hulp te vergroten.

Een nieuw element waarover ze het eens werden is de zogenoemde peer review, waarbij de deelnemende landen elkaar kunnen aanspreken op punten waarop ze te kort schieten. De hoop is dat de bestuurders in alle landen hierdoor worden geprikkeld beter te presteren.