Voormalig minister voert actie

,,Zijn ze in Amsterdam op hun achterhoofd gevallen?'', dacht oud-minister en oud-hoogleraar economie J. Andriessen toen hij vernam dat de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA) het vak economie in 2003 wil schrappen. ,,Een aankomend jurist kán gewoon niet zonder economische kennis. De hele wereld weet dat.''

De Rechtenfaculteit moet door bezuinigen en de invoering van de bachelor/masterstructuur in 2003, het curriculum grondig aanpassen. Vanaf dat jaar zal de bachelorfase (de eerste drie jaar) een ,,algemeen vormend'' karakter krijgen. Daarin is geen plaats meer voor economische vakken, vindt decaan J.W. Zwemmer.

,,Geen jurist kan zonder economie'', vond Andriessen, waarop hij samen met A. Heertje, eveneens oud-hoogleraar economie aan de Rechtenfaculteit, een handtekeningenactie begon om het vak te redden. Donderdag bieden de actievoerende professoren een brief aan bestuursvoorzitter S. Noorda van de UvA aan ondertekend door 160 prominenten uit bedrijfsleven, rechterlijke macht en wetenschap.

De lijst namen is indrukwekkend: de brief is ondertekend door onder anderen president W.F. Duisenberg van de Europese Centrale Bank, bestuursvoorzitter Groenink van ABN Amro, directeur G.J. Havemann van Unilever, commissaris J.W. Berghuis van ING en oud-directievoorzitter C. Herkströter van Shell. Ook opvallend: een groot aantal rechters, advocaten en officieren van justitie dat protesteert tegen de dreigende opheffing.

Hoe hebben Andriessen en Heertje alleen zo'n groep tot actie kunnen bewegen?

,,Allen delen ze onze zorg'', aldus Andriessen.

    • Guus Valk