Terroristengeld op agenda van top APEC

Het forum van APEC, dat gisteren in Shanghai van start is gegaan, lijkt vooral een politieke lading te krijgen. China streeft naar meer nadruk op economie.

De Amerikaanse president Bush heeft het forum van de Asia-Pacific Economic Co-operation uitverkoren voor zijn eerste buitenlandse reis sinds de aanslagen in New York en Washington op 11 september. Bush wil met zijn komst laten zien dat het zakenleven zich niet laat weerhouden door de aanslagen. Maar zeker zo belangrijk is zijn plan om in Shanghai de internationale coalitie tegen het terrorisme uit te bouwen en verder te versterken.

China wil liever niet dat Amerika het heft volledig in handen krijgt waar het de besprekingen over de bestrijding van het internationale terorisme betreft. Naast China en Amerika is ook Rusland lid van de APEC, en China heeft voorgesteld een topontmoeting tussen deze drie landen te houden in de marge van de APEC. Dan wil China spreken over een gezamenlijke aanpak van het terrorisme.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell, nu rondreizend in de regio, komt volgens plan morgen naar Shanghai om deel te nemen aan een conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken. Morgen begint ook een bijeenkomst van topmannen van belangrijke bedrijven in de APEC-regio.

Ook zullen er tijdens de APEC-top op zaterdag en zondag plannen bekendgemaakt worden om een halt toe te roepen aan de financiering van het terrorisme door middel van het witwassen van geld. In veel Aziatische landen bestaan ondergrondse banken die het witwassen van geld vergemakkelijken.

De eilandstaat Taiwan is een van de leden van een groep die de aanpak van het witwassen van geld wil aanpakken, maar omdat Taiwan al lid is, voelt China er vooralsnog weinig voor om ook deel te nemen aan de besprekingen binnen deze groep. China ziet Taiwan als een afvallige provincie en erkent de regering van het land niet. Oorspronkelijk wilde de Taiwanese president Chen Sui-bian deelnemen aan de APEC-conferentie, maar China wil niet verder gaan dan het accepteren van een Taiwanese gezant op ministerieel niveau.

China is niet onverdeeld gelukkig met de sterk politieke lading die de APEC-bijeenkomsten dreigen te krijgen. Het land hoopt dat ook de economische agenda voldoende aandacht blijft houden, en dat er ruime internationale aandacht is voor China's prestaties en ambities op economisch vlak. Terwijl veel landen in de regio in de ernstigste economische recessie sinds jaren verkeren, groeit China's economie nog steeds sterk.

Volgens officiële Chinese cijfers bedroeg de groei in de eerste negen maanden van 2001 nog 7,6 procent, hoewel de groei vertraagt en de Chinese overheid veel van deze groei zelf genereert door veel overheidsgeld te investeren in gigantische infrastructurele projecten. Ook zijn China's groeicijfers niet zonder meer betrouwbaar: buitenlandse bronnen komen vaak met lagere schattingen van de groei dan de Chinese overheid.

Toch zou China volgens sommigen weleens kunnen veranderen van een vooral op export gericht land naar een importeur van goederen en diensten uit de regio. ,,Nu Japan in een recessie verkeert en China groeit, denk ik dat buurlanden moeten overwegen of China niet eerder een afzetmarkt dan een concurrent is', aldus Yukon Huang, directeur van de Wereldbank in China. China lijkt meer dan voorheen in staat en bereid om vooral technologie en productiegoederen uit omringende landen te importeren.

De Australische ambassadeur naar de APEC, Pam Fayle, zei vandaag dat de bijeenkomst de kans had om de internationale economische groei nieuw leven in te blazen door aan te dringen op verdere liberalisering van de internationale handel in een regio die verantwoordelijk is voor 44 procent van de handelsstromen in de wereld. ,,Er zijn duidelijke boodschappen die leiders kunnen afgeven over de regio die hopelijk het vertrouwen hier een extra impuls geven', zei Fayle tegenover Reuters TV.

    • Garrie van Pinxteren