Tachtig procent dossiers sociale dienst fout

Bijna tachtig procent van de onderzochte dossiers van de sociale dienst in Amsterdam bevat `financiële fouten of onzekerheden'.

Dat blijkt uit een nog vertrouwelijk onderzoek van het ACAM, het accountancy- en consultancybureau Amsterdam dat de financiële functie van de sociale diensten in Amsterdam onderzocht. De conclusie luidt: ,,Het totaalbeeld van de uitkomsten is zondermeer zorgwekkend''

Vandaag behandelt het college van B en W het ACAM-rapport. De woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Van der Aa zegt: ,,Het was al erg genoeg, maar de waarheid is nog harder dan we dachten''. Eerder hadden accountants van het ministerie van Sociale Zaken al een kritisch rapport uitgebracht over het functioneren van de Amsterdamse sociale dienst die een strafkorting opgelegd kreeg.

Triest hoogtepunt, schrijft het ACAM, vormt het regiokantoor Geuzenveld/Slotermeer waar geen enkel dossier het stempel `goed' kreeg. Ook Regio West 2 is veel slechter dan gemiddeld met slechts 8 procent goede dossiers. Ook Osdorp scoort op alle fronten slechts 6 procent `goed'. ,,Nieuw West is overigens de regio die de cliënten nadrukkelijk verzocht geen bewijsstukken mee te sturen met de vragenlijst heronderzoek en daarbij aankondigde bij ongewijzigde opgave geen nader onderzoek te doen'', meldt het ACAM.

Het ACAM spreekt nog van `voorlopige' resultaten ,,die nog niet intern zijn gescreend'', maar stelt wel dat de relevante gegevens `naadloos' aansluiten op eerdere resultaten. Uit eerder analyse bleek al dat het bedrag `onzeker' is gestegen tot bijna 65 procent. Gegeven de resultaten en de grote verschillen tussen de regiokantoren wordt aangedrongen op ,,een stevige centrale aansturing''.

Eerder dit jaar onderzochten accountants van het ministerie Sociale Zaken 1.200 dossiers in Amsterdam. Zij kwamen toen tot de conclusie dat er iets mis was met 62 procent van de onderzochte dossiers. Soms werd geen boete opgelegd waar dit volgens het departement wel had gemoeten. Een maatregel (het inhouden van een deel van de uitkering) voor bijvoorbeeld het niet-naleven van de sollicitatieplicht werd in 45 procent van de gevallen niet opgelegd. Uit bijna de helft van de dossiers bleek dat de sociale dienst helemaal geen onderzoek deed of de uitkeringsgerechtigde wel probeert aan werk te komen.

Ook naar de sociale dienst Rotterdam loopt een accountantsonderzoek.

Inmiddels neemt binnen de sociale dienst Amsterdam de weerstand tegen het Plan van Aanpak toe, dat is opgesteld door wethouder Van der Aa in de hoop aan de strafkorting te ontkomen. Tachtig consulenten moeten binnen vijf maanden via een Mega Banenmarkt voor alle 40.000 Amsterdamse bijstandsgerechtigden met sollicitatieplicht een plan opstellen om hen aan een baan te helpen. Uitkeringsgerechtigden die hun medewerking weigeren, krijgen geen uitkering meer.

Het blijkt dat er voor de medewerkers van de sociale dienst die naar de Mega Banenmarkt gaan geen of nauwelijks vervanging is. De ondernemingsraad vreest dat wanneer de Mega Banenmarkt van start gaat, de normale dienstverlening niet gegarandeerd kan worden. Hierover heeft de OR contact opgenomen met de ambtenarenbond AbvaKabo.

    • Hans Moll