Moslimorganisatie wordt opgeheven

Samenwerkende Moskee-Organisaties (SMO), de overkoepelende organisatie van een half miljoen moslims in Nederland, schort al zijn activiteiten op. Minister Van Boxtel (Minderhedenbeleid) neemt nu zelf het voortouw bij de dialoog met minderheden in Nederland. Hij formeert een nieuwe werkgroep met de werktitel Contactorgaan voor Islamitische Organisaties.

Een en ander is bevestigd door diverse vertegenwoordigers van organisaties die bij SMO zijn aangesloten.

Begin dit jaar kwamen driehonderd moskeeën van onder andere Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Indonesische en Nederlandse moslims bijeen om een orgaan te vormen dat kon fungeren als gesprekspartner voor de overheid bij belangrijke vraagstukken. SMO vertegenwoordigt een half miljoen moslims. Dat is ongeveer de helft van het totale aantal islamieten in Nederland. Er ontstond grote onenigheid. Grote groeperingen zoals de Nederlandse Moslimraad en de Turkse Milli Görüs wilden geen zitting nemen in SMO omdat ze deze niet professioneel genoeg vonden opereren. In de aanpak van Van Boxtel bestaat meer vertrouwen.

,,De oprichting van de werkgroep van Van Boxtel heeft SMO eigenlijk buiten spel gesteld'', zegt Feroz Namdar van Carpe Diem Consultancy die door de islamtische organisaties was ingehuurd om de vorming van een overlegorgaan te begeleiden. Bij de werkgroep zal elke landelijke overkoepelende organisatie vertegenwoordigd worden door twee afgevaardigden. De verwachting is dat de werkgroep dertig leden zal tellen. De voornaamste taak is het zoeken naar mogelijkheden om de onderlinge meningsverschillen te overbruggen en te komen tot een centraal overlegorgaan, precies wat SMO hoopte te worden.

De eerste vergadering van de werkgroep zal begin november plaatsvinden. Mohammed Sini, die de werkgroep voorzit, hoopt binnen ,,een maand of zes'' met adviezen te komen.