Hoofdpunten VVD-program

Hoofdpunten uit het conceptverkiezingsprogramma Ruimte, respect en vooruitgang dat de VVD vandaag heeft gepresenteerd:

Een nieuw stelsel van zorg- en verpleegvoorzieningen bestaande uit drie componenten: een Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten voor langdurige behandelingen; een Algemene Zorgverzekering voor de basis van noodzakelijke zorgvoorzieningen in een standaardpolis; Aanvullende Zorgverzekering voor individuele arrangementen boven de standaard.

Afschaffing numerus fixus voor opleiding artsen

2,6 miljard extra voor onderwijs

Invoering van vouchers (onderwijs-tegoedbonnen) in het beroeps- en hoger onderwijs om keuzevrijheid te garanderen.

Kleinere scholen

200 miljoen gulden voor de aftrek van kosten voor kinderopvang

Tot 2006 wordt 5 miljard uitgetrokken voor de verbetering van mobiliteit. Dit geld wordt onder meer gebruikt voor de aanleg van aparte stroken voor spitsverkeer en vrachtverkeer.

Beperking ministeriële verantwoordelijkheid koninklijk huis tot koning plus partner, erfopvolger plus partner

Strikte handhaving nieuwe Vreemdelingenwet, effectiever verwijderingsbeleid, inbewaringstelling van criminele en illegale vreemdelingen tot aan proces of uitzetting

Het budget voor veiligheid moet met 1,75 miljard gulden worden verhoogd

De politiesterkte moet 7.000 formatieplaatsen worden uitgebreid

De opsporingstechnieken moeten worden verbeterd, onder meer door bredere toepasing van DNA-technieken, versterking van de financiële recherchecapaciteit

Politiekorpsen worden afgerekend aan de hand van prestatienormen. Korpsen die onvoldoende presteren, worden onder toezicht gesteld.

Het openbaar ministerie moet omgebouwd worden tot een slagvaardige organisatie die in staat is om de misdaad op moderne wijze te bestrijden.

Om criminaliteit en terrorisme beter aan te pakken, moeten de mogelijkheden om over de grens aanhoudingen te verrichten, worden verruimd.

Politie en stadsbestuur van de woonplaats van zedendelinquenten worden geïnformeerd als zij gestraft zijn voor ontucht met minderjarigen. Bestuur en politie kunnen dan maatregelen nemen om maatschappelijke onrust te voorkomen

Geen ministers meer zonder eigen ambtelijk apparaat, zoals nu de minister van Grote Steden- en Integratiebeleid.