Halfjaarlijkse controle tandarts uit ziekenfonds

Het trekken van tanden of kiezen, het nemen van röntgenfoto's, en behandeling bij acute tand- of kiespijn keren terug in het ziekenfondspakket. Daar staat tegenover dat ziekenfondspatiënten een aanvullende verzekering moeten afsluiten voor verwijdering van tandsteen dat uit het basispakket verdwijnt. Ook worden de halfjaarlijkse controles vervangen door jaarlijkse.

Minister Borst van Volksgezondheid heeft op basis van adviezen van de Nederlandse Maatschappij Tandheelkunde (NMT) en Zorgverzekaars Nederland (ZN)aan het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) gevraagd om beleidsregels op te stellen voor die pakketwijziging. De minister schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Borst staat ook positief tegenover de door de NMT voorgestelde verhoging van de tandartstarieven met 18 gulden per patiënt. Maar ze wacht de beoordeling door het CTG af voor ze hierover een definitief besluit neemt. Afgelopen zomer voerden tandartsen actie om die tariefswijziging af te dwingen, onder meer door geen nieuwe patiënten aan te nemen.

De NMT rechtvaardigt het schrappen van tandsteenverwijdering met het argument dat tandsteen vaak het gevolg is van onvoldoende mondhygiëne. Voor dat zorgonderdeel heeft de patiënt een eigen verantwoordelijkheid. Ook verschilt de behandeling bij tandsteenverwijdering per patiënt aanzienlijk zodat uniforme honorering nauwelijks mogelijk is.

Met de voorgestelde poliswijziging zijn volgens NMT en ZN tekortkomingen rechtgetrokken die zijn ontstaan na de stelselwijziging voor de mondzorg. Ze noemen het `moeilijk uit te leggen' waarom een patiënt voor het trekken van tand- of kies moet betalen als de verwijdering nodig is wegens pijn. Hetzelfde geldt voor de behandeling van jongeren die na een ongeluk beschadigingen aan gebitselementen hebben opgelopen. Nadat het nemen van röntgenfoto's uit het basispakket verdween, moesten tandartsen regelmatig behandelen zonder foto's. In de praktijk staat dat een goede diagnose in de weg met mogelijke consequenties voor de wettelijke aansprakelijkheid. De premie voor de aanvullende verzekering zal als gevolg van de pakketwijziging naar verwachting met 1,50 gulden per maand stijgen. Ruim 90 procent van de ziekenfondspatiënten heeft al een aanvullende tandartsverzekering.