Euro-ministers zien ruimte lagere rente

De Eurogroep van ministers van Financiën heeft vanmorgen een nauwelijks verhulde oproep aan de Europese Centrale Bank (ECB) gedaan om de rente in de eurozone te verlagen. ,,Er is meer marge voor monetair dan voor budgettair beleid'', zei de Belgische voorzitter Didier Reynders na afloop van de ministersbijeenkomst.

Volgens Reynders betekent zijn uitlating geen verzoek aan de ECB, maar doet hij slechts een ,,constatering''. Uitlatingen van ministers over de rente liggen politiek gevoelig, omdat het rentebeleid een verantwoordelijkheid is van de onafhankelijke ECB. Vorige week al sprak de Franse minister van Financiën, Laurent Fabius, openlijk zijn teleurgestelling uit over het besluit van de ECB om de rente vooralsnog ongemoeid te laten.

Volgens Europees Commissaris Pedro Solbes (Economische en Monetaire Zaken) was het budgettaire beleid in de eurozone al voor de aanslagen in de VS op 11 september ,,expansionistisch''.

Verschillende lidstaten voerden in het begin van 2001 belastingverlagingen door, die volgens Solbes voor de EU als geheel 0,5 procent van het bruto binnenlands produkt bedroegen. Solbes noemde het budgettaire beleid ,,in de meeste lidstaten'' voorzichtig. Hij wilde geen uitspraken doen over individuele landen. Eerder al gaf Solbes aan dat landen met tekorten, waaronder Frankrijk en Duitsland, minder ruimte hebben om gebruik te maken van de 'automatische stabilisatoren' (in de huidige omstandigheden betekent dit een oplopend budgettekort) om conjuncturele vertragingen op te vangen. Solbes zei ook dat veel van de landen die hun budgettaire plannen aan Brussel hebben gepresenteerd ,,te optimistisch'' zijn over de economische groei.

Solbes gaf aan dat de economische groei in de eurozone dit jaar ,,duidelijk onder de twee procent, maar duidelijk boven de èèn procent'' zal uitkomen.

    • Hans Buddingh'