EU geeft post voorzichtig concurrentie

De Europese ministers hebben gisteren bijna unaniem een akkoord bereikt over een beperkte liberalisering van de postmarkt, maar zij werden het opnieuw niet eens over volledige postliberalisering.

Nederland verklaarde zich als enige lidstaat tegen. Volgens het akkoord wordt vanaf 2003 de markt voor brieven (inclusief direct mail) boven de 100 gram voor concurrentie opengesteld. In 2006 volgt liberalisering voor brievenpost boven de 50 gram. Lichtere brieven mogen alleen door particuliere bedrijven worden bezorgd, indien zij respectievelijk drie keer of 2,5 keer het basistarief rekenen. Nu nog geldt een grens van 350 gram, wat betekent dat nog geen 3 procent van de brievenmarkt is geliberaliseerd. In Nederland geldt al een grens van 100 gram. Het gisteren bereikte akkoord komt er volgens de Europese Commissie op neer dat in 2006 zo'n 22 procent van de brievenmarkt is geliberaliseerd. De totale EU-postmarkt heeft een jaaromzet van zo'n 80 miljard euro.

De Nederlandse staatssecretaris De Vries toonde zich gisteren zeer teleurgesteld, omdat een besluit over volledige liberalisering ,,volstrekt open blijft''. Volgens De Vries ontstaat er nu ,,grote onzekerheid'' voor postbedrijven als het Nederlandse TPG. Volgens het akkoord moet in 2007 nieuwe politieke besluitvorming plaatsvinden over eventuele volledige liberalisering van de postmarkt in 2009. De Europese Commissie zal in 2007 een voorstel doen, nadat eerst de mogelijke negatieve effecten op de universele dienstverlening van de posterijen is onderzocht. De Vries kon niet zeggen of Nederland zijn postmarkt sneller verder zal liberaliseren. ,,Ik zal kijken naar de belangen van Nederlandse bedrijven en in elk geval naar wat omringende landen doen.''

Volgens het akkoord mogen lidstaten grensoverschrijdende uitgaande post voor hun nationale posterijenn blijven reserveren, wanneer de inkomsten belangrijk zijn voor handhaving van de universele dienstverlening. Vooral een tegemoetkoming aan vakantielanden als Spanje en Griekenland.