Driekwart cipiers Curaçao op non-actief

Het merendeel van de gevangenbewaarders van de Bon Futuro-gevangenis (voorheen Koraal Specht) op Curaçao is sinds gisteren op non-actief gesteld. Deze maatregel heeft de Antilliaanse minister R. Martha (Justitie) genomen naar aanleiding van het rapport van de zogenoemde commissie-Kibbelaar.

Deze commissie deed onderzoek naar de integriteit van de cipiers op de Antillen en constateerde dat zij zich op grote schaal schuldig maken aan corruptie en `normschendend' gedrag. In totaal 175 van de 202 bewaarders van de Bon Futuro-gevangenis mogen sinds gisteren het pand niet meer in. Alleen aspirant-bewaarders en cipiers die minder dan een jaar in dienst zijn, mogen blijven. Zij zijn bij hun aanstelling grondig gescreend. De bewaking van de gevangenis wordt voorlopig overgenomen door politieagenten, aangevuld met gepensioneerde agenten.

Minister Martha heeft een commissie benoemd die alle bewaarders van de Bon Futuro-gevangenis individueel gaat doorlichten op betrouwbaarheid en loyaliteit, om te bepalen of ze in dienst mogen blijven of worden ontslagen wegens ongeschiktheid.

Volgens de commissie-Kibbelaar maken cipiers, ook die van de Point Blanche-gevangenis op Sint Maarten, zich op grote schaal schuldig aan smokkel van drugs, mobiele telefoons en vuurwapens en zien ze passief toe bij ontsnappingspogingen van gedetineerden en bij mishandelingen. Ook zijn gevallen bekend waarbij bewaarders mannelijke gedetineerden met geweld hebben gedwongen tot seks. Een aantal bewaarders is bovendien aan drugs verslaafd.

Minister Martha verwacht dat het screeningsproces binnen een maand is afgerond. Hij houdt er rekening mee dat niet veel bewaarders zullen overblijven. ,,Uit het rapport blijkt dat op zo'n grote schaal en zo consistent zo veel dingen mis gaan, dat je terecht de vraag mag stellen of het korps bewaarders nog te vertrouwen is'', aldus de minister.

De massale schorsing geldt niet voor de bewaarders van de Point Blanche-gevangenis. ,,Op basis van het rapport-Kibbelaar is gebleken dat voor Point Blanche een apart traject bewandeld moet worden'', zegt Martha.