Digitale fotografie bedreigt Polaroid

De 625 Nederlandse werknemers van Polaroid leven in grote onzekerheid. Directeur Geerdink kwam niet eens aan het hoofdgerecht van het diner toe.

Directeur Jan Geerdink van Polaroid was afgelopen vrijdagavond te gast op het Twentediner, een jaarlijkse lobbybijeenkomst voor politici en ondernemers. Aan het hoofdgerecht kwam hij niet toe. Nadat Teletekst abusievelijk meldde dat Polaroid failliet was, spoedde Geerdink zich in allerijl naar de fabriek waar hij de avond- en nachtploeg hoogstpersoonlijk vertelde dat het bericht niet correct was. ,,Die mensen waren ongerust, hadden het nieuws al op de radio gehoord.' Geerdink heeft de rest van het weekend en de maandag gebruikt om de onrust weg te nemen, maar helemaal gelukt is dit niet. Daarvoor is de financiële situatie te penibel.

Het voortbestaan van Polaroid is hoogst onzeker. De vraag naar direct-klaar camera's is sinds het vierde kwartaal van vorig jaar sterk gedaald. Boosdoeners zijn de inzakkende economie en de concurrentie van de digitale fotografie. Polaroid kampt met een schuldenlast van bijna één miljard dollar. Vorige week is in Amerika de `chapter 11-status' aangevraagd, de Amerikaanse variant van uitstel van betaling. De komende weken wordt met behulp van een overbruggingkrediet van 50 miljoen dollar aan een reddingsplan gewerkt.

,,Een beetje wrang', noemt Geerdink de huidige situatie. Enkele maanden nadat het voortbestaan van de Enschedese locatie verzekerd leek te zijn, valt mogelijk het hele concern om. In juni van dit jaar haalden de 625 werknemers in Enschede, die films voor direct-klaar camera's maken en producten klaar maken voor wereldwijde distributie, nog opgelucht adem. Een reorganisatie waarbij concernbreed éénderde van de 8.500 banen geschrapt werd, ging aan de deur van Enschede voorbij. Een fabriek in Boston, waar dezelfde producten als in Enschede gemaakt worden, gaat wél dicht. De productie wordt in de loop van volgend jaar vanuit Boston overgeheveld naar Enschede, waar de loonkosten zo'n dertig procent lager zijn.

Geerdink benadrukt dat niet alleen de loonkosten in het voordeel van Enschede zijn. ,,Wij hebben binnen Polaroid altijd vooropgelopen met kwaliteitsverbetering, nooit grote problemen gehad. Dat betaalt zich nu uit.' Polaroid Enschede heeft zich de laatste tien jaar nadrukkelijk moeten bewijzen ten opzichte van het hoofdkantoor in Cambridge Massachusetts. Met kostenreducties en het schrappen van banen is ingespeeld op de verminderde belangstelling voor de direct-klaar fotografie. In 1997 werden in Enschede nog 61 miljoen films gemaakt, dit jaar zullen dat er niet meer zijn dan 38 miljoen. Doordat de productie uit Boston erbij komt, zal dit aantal volgend jaar weer stijgen naar 55 tot 60 miljoen films. Tot een toename van de werkgelegenheid, die de afgelopen zeven jaar met driehonderd banen gedaald is, leidt dit volgens Geerdink niet.

,,Door dit jaar geen banen te schrappen terwijl de productie wel weer fors gedaald is, hebben we daar een voorschot opgenomen', meldt Geerdink. Wel is het onzeker of Polaroid in Enschede nog een nieuw distributiecentrum gaat bouwen. Vanuit Enschede worden alle landen buiten Noord-Amerika met Polaroid-producten bevoorraad. Voor de investering van veertig miljoen gulden is de grond al aangekocht maar er gaat geen paal de grond in voordat er duidelijkheid is over de financiële situatie. Geerdink vertrouwt op een goede afloop. ,,Onze schuldpositie is te hoog, dat is duidelijk. Maar ik denk nog steeds dat we weer een winstgevend bedrijf kunnen worden.'

Volgens Geerdink is het noodzakelijk dat het bedrijf afscheid neemt van andere producten, zoals zonnebrillen en zich focust op de core-business; de fotografie. ,,Er blijft altijd een markt voor direct-klaar fotografie. Daar ben ik van overtuigd, we moeten alleen proberen aan te haken bij de digitale markt.'

    • Martin Steenbeeke