Ambtenaren

Minister De Vries (Binnenlandse Zaken) en de vakbonden zijn het gisteren in betrekkelijk korte tijd eens geworden over een nieuwe CAO voor de 120.000 rijksambtenaren. Het meest in het oog springt de structurele loonsverhoging van 3,6 procent die de partijen zijn overeengekomen. Toch loopt dit percentage redelijk in de pas met de in de `prinsjesdagstukken' verwachte contractloonstijging voor de marktsector. Het principeakkoord bevestigt vooral dat de ambtenaren-CAO steeds meer een marktconforme wordt.

Wat dit betreft is het tweede deel van de CAO-afspraak wel zo interessant. De minister en de bonden zijn het eens geworden over een nieuw beloningsstelsel dat een begin zal maken met het doorbreken van de rigide periodiekenstructuur. Er zal meer ruimte komen voor het belonen van kennis, vaardigheden en gedrag van medewerkers. Weliswaar blijft bij normaal functioneren van een ambtenaar het salaris gebaseerd op het periodiekensysteem, maar de deur is opengezet voor een verdere flexibilisering.

Van belang voor de ontwikkeling van het arbeidsvoorwaardenbeleid in andere sectoren dan alleen de overheid is de afspraak dat de jeugdlonen worden afgeschaft. Ook interessant is de bepaling dat de werkweek van een werknemer ,,op basis van wederzijds belang'' weer verlengd kan worden van 36 naar 40 uur. In dat licht is de afspraak dat werknemers van 62 jaar en ouder die blijven werken een belastingvrije bonus krijgen van 1.000 gulden een symbolische.

Van belang is echter het signaal dat uitgaat van deze ambtenaren-CAO: jeugdlonen, de 36-urige werkweek en de vervroegde pensionering worden steeds minder vanzelfsprekend. Zo bezien is er sprake van een trendsettende CAO.