Alsnog sportevenement na uitstel ten tijde van MKZ-crisis

Half Laarbeek viel over wethouder Noud van Geffen heen, toen hij een voetbalfeest verbood uit angst voor mond- en klauwzeer. Volgende week gaat de Engels-Nederlandse uitwisseling alsnog door. Mits de Engelsen geen melk- en vleesproducten meenemen.

,,Als de burgemeester niet ziek was geweest, zou dit nooit zo zijn gelopen'', stelt Louis Peeters, leraar geschiedenis, ex-wethouder van het Brabantse Laarbeek en voorzitter van de gezamenlijke fractie van Partij van de Arbeid en Hart voor Laarbeek. Hij wordt niet meer boos als hij terugdenkt aan de ,,kwalijke zaak'' die de bewoners van Laarbeek overkwam tijdens de mond- en klauwzeercrisis. ,,Ik heb het verwerkt.'' Volgende week, een half jaar na een omstreden verbod op de komst van Engelse voetballertjes naar Oost-Brabant, zijn de Engelsen eindelijk welkom. Onder voorwaarden, dat wel, en met een bittere nasmaak onder Oost-Brabanders over de gang van zaken.

Het was bijna Pasen in de Peel en de angst voor mond- en klauwzeer alomtegenwoordig. Ook in Laarbeek, een gemeente die sinds vier jaar de dorpen Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout verenigt. Met het oog op mogelijke besmetting hadden burgemeester en wethouders het verenigingsleven opgeroepen zo min mogelijk festiviteiten te houden.

Zo ook voetbalclub Sparta '25 uit Beek en Donk. Op vrijdag 6 april kreeg de club een brief van burgemeester Van Beers met het ,,klemmend beroep'' om te overwegen het jaarlijkse super-evenement af te gelasten of althans uit te stellen, een vijfdaagse uitwisseling met voetballertjes uit het Engelse Sandiacre Town, nabij Nottingham.

,,Voor alle duidelijkheid'', schreef de burgemeester, ,,er bestaat geen wettelijk verbod dat de komst kan tegenhouden en zo ver wil ik dan ook niet gaan. Mijn verzoek naar u toe is ingegeven door het inzicht te trachten de besmetting van het MKZ-virus te voorkomen. Voor het geval u tot het besluit komt de uitwisseling door te laten gaan, verzoek ik u de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. De heer J. Sprengers is gaarne bereid u daarbij van dienst te zijn.''

Drie dagen later lag de burgemeester ziek in bed, met een penicillinekuur. Zijn vervanger was wethouder Noud van Geffen, tevens melkveehouder in een maatschap met zijn zoon. Van Geffen vernam tijdens de vergadering van het college van B en W op de dinsdag vóór het voetbalfeest dat Sparta '25 had besloten de uitwisseling met de Engelse voetballertjes door te laten gaan. ,,Onze kinderen zien daar maanden naar uit en de jongens uit Nottingham hebben een jaar gespaard om hierheen te kunnen komen'', zegt voorzitter Peter Verbruggen van Sparta '25. Er zouden maatregelen worden genomen, zoals het leggen van ontsmettingsmatten en het niet onderbrengen van kinderen bij gastgezinnen met evenhoevige dieren.

Van Geffen wilde hoe dan ook voorkomen dat de Engelse kinderen Laarbeek zouden bereiken, vertelt hij. ,,Niet omdat ik toevallig agrariër ben, maar omdat ik weet wat een eventuele besmetting kan betekenen en ik van verschillende kanten, ook van het ministerie van Landbouw, het advies kreeg om zo mogelijk de komst van de Engelsen te verhinderen.'' Hoewel anderen dat tegenspreken, lag Nottingham volgens de loco-burgemeester in een risicovol gebied. Er volgde crisisberaad waarbij ook de boerenorganisatie ZLTO werd uitgenodigd. Varkenshouder Marcel Berkvens, ZLTO-voorzitter van de afdeling Laarbeek: ,,Wij zijn braaf komen opdraven en we hebben geadviseerd de boel af te gelasten.''

Van Geffen besloot ,,wegens ernstige vrees voor het ontstaan van verstoringen van de openbare orde'' artikel 172 van de Gemeentewet van stal te halen, een noodbevel dat ontvangst en huisvesting van Engelse voetballers en begeleiders verbood. Van Geffen nu: ,,Beter te voorzichtig dan niet voorzichtig genoeg.'' PvdA-man Louis Peeters: ,,Hij had nooit mogen dreigen met een noodbevel. Dat is een heel zwaar middel. Je schort democratische rechten op waarvoor wij in Nederland zo lang hebben gestreden. Maar ja, hij is agrariër en dat is op zichzelf al verdacht. Hij wilde een verkiezingsstunt uithalen. Zo'n verbod doet het goed bij de boeren.''

Na het ferme besluit was het eerste wat loco-burgemeester Van Geffen deed zijn stoel anderhalve meter naar achteren schuiven, de telefoon pakken en de zieke burgemeester en de voetbalclub inlichten. De burgemeester stemde met het besluit in. De voetbalclub zwichtte en blies de boel af. PvdA-man Peeters: ,,De jongens uit Engeland waren van school op weg naar huis om hun koffers te pakken, toen ze te horen kregen dat het niet doorging omdat meneer Van Geffen dat niet wilde.'' Sparta-voorzitter Verbruggen: ,,Ik begrijp best dat boeren liever geen gevaar lopen. Maar om daar nou het plezier van zo veel kinderen door te laten vergallen, dat begrijp ik niet.'' Varkenshouder Marcel Berkvens: ,,De gevolgen van een besmetting zijn zo groot dat je geen risico kunt nemen. Als in de Peel MKZ uitbreekt, kost dat honderdduizenden dieren hun leven.''

Wie schetst de verbazing van menige Laarbeeker toen tijdens de paasdagen elders in Brabant allerlei voetbaltoernooien met Engelse voetballers gewoon door bleken te gaan. PvdA-man Peeters: ,,Mijn zoon speelt bij Sparta en deed mee aan een wedstrijd bij Rood-Wit in Helmond. Daar stonden drie bussen uit Engeland!'' De rapen waren gaar. In de gemeenteraad diende de PvdA een motie van afkeuring in. Van Geffen: ,,Dat was niet leuk.'' De motie haalde het niet. Peeters: ,,Je zit hier met een gemeenteraad waarvan de helft wit zegt en de andere helft zwart.''

Tot teleurstelling van Peeters bleef de inmiddels herstelde burgemeester Van Beers achter zijn wethouder staan. En dat terwijl Van Geffen op zijn beurt de burgemeester niet honderd procent steunde. In een interview in het plaatselijke orgaan De Laarbeeker liet Van Geffen weten: ,,Ik realiseer me achteraf wel dat we sommige dingen beter anders hadden kunnen doen. De zinsnede waarin de burgemeester aan Sparta meldt geen wettelijke verbodsmogelijkheden te zien, had beter uit de brief van 6 april weggelaten kunnen worden.''

De rust is weergekeerd in Laarbeek. De Engelsen komen nu over een week, in de Engelse herfstvakantie. Wel moeten ze weer over ontsmettingsmatten in Dover lopen en mogen ze geen melk- en vleesproducten meenemen. Ook moeten ze uit de buurt van MKZ-gevoelige bedrijven blijven. De gemeente heeft de schade aan Sparta en Sandiacre Town FC vergoed. Varkenshouder Marcel Berkvens: ,,Ik vind het superflauw om achteraf Van Geffen iets te verwijten. Meestal wordt van hem gezegd dat hij van alles belooft en nooit iets doet. Nu doet hij iets en is het weer niet goed.''

Van Geffen vindt zijn enige fout, achteraf bezien, dat hij de voetbalclub die bewuste dinsdag niet heeft uitgenodigd voor een gesprek. Van Geffen: ,,Maar ik moest 's middags de burgemeester vervangen bij een regionaal industrieel overleg en daarvan was ik pas om half zeven thuis.''

Sparta '25 hoopt op goed weer.

    • Arjen Schreuder