Winstgroei ING lager door terreur in VS

De aanslagen in de VS en de teruggang op de financiële markten hebben ING gedwongen de winstverwachting alsnog naar beneden bij te stellen.

Het financiële concern voorziet dat de operationele nettowinst per aandeel over 2001 met ongeveer 5 procent zal stijgen. Aanvankelijk ging ING nog uit van een winstgroei van 17 procent. Dat heeft de bankverzekeraar vanmorgen bekendgemaakt. Het bedrijf, dat het aandeel vanochtend met 13 procent zag dalen, wijt de terugval mede aan de resultaten van de Amerikaanse dochter Reliastar.

De herverzekeringsportefeuille van deze verzekeraar heeft door de aanslagen in New York voor een grotere schade gezorgd dan aanvankelijk was voorzien. Reliastar werd, als herverzekeraar van collectieve ongevallenverzekeringen van bedrijven op de bovenste verdiepingen op het World Trade Center, direct geraakt door de terroristische aanslagen op Manhattan.

De potentiële claims die daar uit voortvloeien leiden volgens ING tot een geschat verlies van 600 miljoen euro. Het merendeel hiervan zal ING ten laste brengen van de zogeheten catastrofevoorziening. Daardoor zal de directe schade uitkomen op 150 miljoen euro (voor belastingen). Vorige maand schatte de bank en verzekeraar de verliespost nog in op 50 miljoen euro.

De belangrijkste oorzaak voor de terugval van de winstgroei is echter de achteruitgang op de financiële markten. Volgens het concern staan de opbrengsten van onder meer de effectenactiviteiten, beleggingsverzekeringen en vermogensbeheer onder druk door het negatieve sentiment op de internationale effectenmarkten.

Het concern meldde vanmorgen tevens dat de solvabiliteit (,,uitgaande van de huidige beurskoersen'') van de verzekeringsactiviteiten nog steeds voldoet aan de voorwaarden van de financiële toezichthouders.