`SP zegt altijd maar `nee'

GroenLinks-fractievoorzitter Rosenmöller heeft fel uitgehaald naar de Socialistische Partij vanwege haar weigerachtige opstelling inzake de oorlog tussen de VS en Afghanistan. Rosenmöller deed dit afgelopen zaterdag op een forum van de partij. Volgens hem maakt de SP zich er met haar principiële afwijzing van militaire acties te gemakkelijk van af.

GroenLinks verkeert zelf al enige weken in vertwijfeling over de steun voor aanvallen op Afghanistan. De Kamerfractie schaarde zich vorige week achter de militaire acties, maar vanuit het hart van de partij klinkt af en toe onvrede over die opstelling. Het partijforum, dat bedoeld was om over het concept van het verkiezingsprogramma te praten, stond grotendeels in het teken van de opstelling van GroenLinks in het conflict. Rosenmöller besteede in zijn openingsspeech meer dan de helft van zijn tijd aan de situatie.

Hij gaf aan dat GroenLinks een weloverwogen beslissing heeft genomen. Een alternatief was er volgens hem eigenlijk niet. Om dat duidelijk te maken haalde hij uit naar de SP. ,,Het is bij de SP altijd `nee', niet alleen als het om de huidige acties in Afghanistan gaat'', aldus Rosenmöller. ,,Het was ook `nee' tegen de vredesoperaties in Ethiopië en Eritrea en het was ook `nee' toen er wapens moesten worden ingeleverd in Macedonië. Dat is niet onze buitenlandpolitiek.'' De GroenLinks-leider kreeg daarop applaus.

Hij typeerde de buitenlandse politiek van de SP als ,,wel praten over de ellende in de wereld, maar de lastige klussen door anderen laten opknappen''. Rosenmöller hield zijn leden voor dat worstelen met de vraag of de oorlog gerechtvaardigd is ,,logisch'' is. ,,We respecteren ieders mening, we nemen niemand de maat'', zei hij.

Een speciaal ingelast discussieforum over de aanvallen op Afghanistan trok zaterdag met gemak de meeste deelnemers. Hans Feddema van de partijraad pleitte ervoor alleen nog goedkeuring aan Nederlandse deelname te geven als er een VN-mandaat aan ten grondslag ligt. ,,Dat is dan jammer voor het compromis, maar anders is het einde echt zoek'', zei hij. Een ander lid beet hem toe dat er,,op die manier nooit een einde gemaakt kan worden aan conflicten'' en dat dat ,,toch wel jammer voor de slachtoffers is''.

Kamerlid Mohammed Rabbae pleitte voor het wijzigen van de Grondwet zodat het kabinet voortaan gedwongen wordt de Tweede Kamer te informeren bij dergelijke conflicten.

Op het congres zweefde de vraag of GroenLinks na de verkiezingen in mei 2002 zal gaan meeregeren boven alle discussies. ,,Wat denk je, zijn we dichter bij het pluche gekomen?'' vroeg Marijke Vos, vice-fractievoorzitter in de Tweede Kamer zich en petit comité vertwijfeld af. Het antwoord op de terugkerende vraag was steevast positief. ,,We zijn er klaar voor''. Zelfs de felle kritiek van de andere fracties op het concept-verkiezingsprogramma werd positief uitgelegd: ,,Ze zien ons in ieder geval staan. Ze nemen ons serieus.''