Montessorischool gaat vooruit

De prestaties van Montessorischolen gaan vooruit. Dat blijkt uit Schoolprestaties 2001, het jaarlijke onderzoek onder alle Nederlandse middelbare scholen van dagblad Trouw. In 1997, toen de eerste schoolprestaties werden gepubliceerd, presteerden de Montessorischolen nog onder de maat. Inmiddels zitten de meeste van de twintig Montessori-scholen op het landelijk gemiddelde.

De beoordeling van de middelbare scholen is gebaseerd op gegevens van de onderwijsinspectie en stoelt op een aantal factoren. Gekeken wordt naar het percentage allochtone leerlingen, het aantal kinderen dat studiekostenvergoeding krijgt en het aantal kinderen dat met bijvoorbeeld een mavo-advies toch havo-onderwijs volgt. Deze factoren beïnvloeden volgens de inspectie het rendement van een school. Het is moeilijker om kinderen met een taal- of leerachterstand snel en goed naar het diploma te leiden.

De Montessorischolen doet het niet zo zeer beter dan andere scholen, ze doen het minder slecht dan in de voorgaande jaren. Voorzitter Frans Mulder van de Nederlandse Montessori Vereniging is blij met de positieve beoordeling, maar plaats kanttekeningen bij het Trouw-onderzoek. ,,Toen we vijf jaar geleden zo slecht uit de bus kwamen, hebben we al vraagtekens gezet bij de meetmethoden. Een van de criteria is bijvoorbeeld de verblijfsduur van kinderen op school. Dus hoe lang ze erover doen om hun diploma te halen. Doen ze het snel, dan krijgt de school een positieve beoordeling. Ik vind het lang niet altijd slecht als een kind langer op school zit. Soms is een jaartje extra beter voor het kind.''

Een van de redenen waarom Montessorischolen beter zijn gaan functioneren, is volgens Mulder de ,,onderlinge visitatie''. Elk jaar bezoekt een groepschoolleiders en onafhankelijke deskundigen een school om het hele onderwijssysteem door te lichten. En bovendien, zegt Mulder, worden de typische Montessori-onderwijsmethoden nu overgenomen door reguliere scholen. ,,Het zelfstandig werken, de afwisseling van werkvormen, de betrokkenheid van leerlingen bij de les zijn nu ook de pijlers van het `studiehuis'.'' Er is een groot verschil: ,,Wij hebben daarmee al vijftig jaar ervaring.''

De onderwijsinspectie heeft geen verklaring voor de betere prestaties. Een woordvoerder: ,,We gaan kijken hoe het staat met de basisscholen. Misschien dat het betere Montessori-basisonderwijs nu zijn vruchten afwerpt in het middelbaar Montessori-onderwijs.