Kamer vraagt om onderzoek ESF-fonds

VVD, CDA en GroenLinks willen dat de Algemene Rekenkamer aanvullend onderzoek doet naar de aanwending door het ministerie van Onderwijs van gelden uit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Zij stoelen hun verzoek mede op een bericht in Trouw, dat zaterdag meldde dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) ESF-gelden na 1994 wel degelijk heeft aangewend om bezuinigingen te compenseren. Minister Hermans weersprak onlangs in de Tweede Kamer dat dit was gebeurd.

Uit brieven die in de loop van 1994 zijn gewisseld tussen het ministerie en instellingen voor het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) kan evenwel worden opgemaakt dat de opleidingen ESF-geld gebruiken om bezuinigingen te verzachten. In een brief van 23 juni 1994 is sprake van een ,,aanvullende vergoeding'' uit ESF-geld als ,,tegemoetkoming'' van ,,het bedrag van de korting''.

Het ministerie laat weten dat de brieven een vertekend beeld geven. Er werd destijds met budgetten geschoven om een tijdelijke verhoging van het aantal leerlingen in het MBO op te vangen. Maar de totale uitgaven voor MBO en leerlingwezen zijn destijds verhoogd, aldus een woordvoerder van het departement. Daarom zijn de ESF-regels, die onder sommige omstandigheden voorschrijven dat subsidie alleen bovenop bestaande budgetten uitgegeven mag worden, niet geschonden, meent het ministerie.

De omgang van OCW met ESF-geld kwam vorige maand al in het nieuws toen bleek dat het departement in de jaren negentig een declaratiemethode voor ESF had heeft gebruikt die vermoedelijk in strijd is met Europese voorschriften. Deze schrijven voor dat instellingen alleen de werkelijke kosten mogen decalareren in Brussel. Het departement bleek evenwel een decalaratiemethode te hebben gebruikt waarmee ESF-inkomsten werden `gemaximaliseerd'. Daarbij zijn mogelijk niet altijd de werkelijke maar de gewenste kosten in rekening gebracht. De Algemene Rekenkamer heeft hierover al in 1998 gerapporteerd en de Europese Commissie bekijkt momenteel of deze kwestie reden is voor nadere actie.

Het Tweede-Kamerlid Verburg (CDA) ziet in het bericht in Trouw extra reden om de Rekenkamer nieuw onderzoek te vragen.

Minister Hermans liet eerder al weten geen bezwaar te hebben tegen zo'n onderzoek. Het gaat om handelingen onder zijn voorganger Ritzen.

,,Iedere schijn van oneigenlijk gebruik moet worden vermeden'', aldus het Kamerlid Verburg.