`In Kandahar is de situatie het slechtst'

Fazel Karim Fazel is een van de weinige Afghanen in Pakistan die vrijwel dagelijks op de hoogte worden gehouden van de situatie in zijn vaderland. Vrolijk stemmen de berichten niet die hij op zijn kantoor in Peshawar per satelliettelefoon ontvangt vanuit Kabul, Kandahar en Herat. Een politiek oordeel over de aanvallen op Afghanistan houdt hij voor zich, maar als ,,humanitair hulpverlener'' is hij ,,uiterst bezorgd''.

Hoewel geen exacte gegevens bekend zijn, komen steeds meer berichten van doden en gewonden onder de burgerbevolking, terwijl er niet of nauwelijks meldingen komen van militaire slachtoffers. ,,Ik denk dat de bombardementen het probleem niet echt oplossen. Ook al worden militaire doelen geraakt, dan hebben de soldaten van de Talibaan genoeg tijd gehad om zich te verplaatsen'', zegt Fazel.

Fazel is oprichter en directeur van OMAR, een Afghaanse organisatie met ongeveer 700 werknemers die landmijnen ruimt en voorlichting geeft over wapentuig dat nog overal in de Afghaanse bodem is verstopt. Sinds afgelopen maand is het reguliere werk van OMAR nagenoeg stil komen te liggen. Alleen in noodgevallen rukken de ruimingsteams uit.

Afgaande op de berichten van zijn medewerkers op de verschillende locaties in Afghanistan, stelt Fazil vast dat de toestand in Kandahar het slechtst is. In die zuidelijke stad liggen militaire doelen nabij het vliegveld, maar bevinden zich ook kampen in of naast woongebieden. Veel mensen vluchten weg uit vrees voor aanvallen. In Herat is de situatie relatief normaal. In de hoofdstad Kabul, waar de winkels nog gewoon open zijn, reageren veel inwoners gelaten, heeft Fazil te horen gekregen. ,,De inwoners hebben de afgelopen twintig jaar al zoveel meegemaakt. In 1994 werd hun stad aan puin geschoten door de mujahedeen. Ze zien misschien nieuwe vliegtuigen met nieuwe bommen en nieuwe raketten, maar dat maakt voor hen niet uit. Sommigen trekken weg naar familie op het platteland. Wie nergens naar toe kan, blijft en probeert te overleven zoals altijd.''

Fazils gezin verblijft bij familie in Jalalabad. Natuurlijk maakt hij zich wel zorgen, maar ,,er zijn meer dan 16 miljoen Afghanen in Afghanistan die zich moeten redden'', zegt hij.