Hermans wil eind aan groei schoolkosten

Minister Hermans van onderwijs wil een einde maken aan de stijgende schoolkosten voor kinderen op middelbare scholen. Afgelopen schooljaar waren ouders opnieuw meer geld kwijt aan de scholen van hun kinderen, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud.

Vandaag stuurt Hermans het onderzoek en een brief over de stijgende schoolkosten naar de Tweede Kamer.

Ouders kunnen via de medezeggenschapsraden invloed uitoefenen op de schoolkosten. Minister Hermans vraagt zich af of dat wel voldoende gebeurt. Hij wil onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.

Voor een havoleerling betaalden ouders vorig schooljaar gemiddeld 240 gulden meer aan excursies, schriften en boeken dan in schooljaar 1998-1999. Ouders van vwo-leerlingen waren gemiddeld 130 gulden duurder uit.In totaal kost een havo-leerling gemiddeld 1.361 gulden per jaar en een vwo-leerling 1.241 gulden. Die bedragen gelden voor de onderbouw. Vergeleken met de prijzen in 1990 is dat een stijging van bijna 100 procent. Toen kostte een havo-leerling volgens het Nibud 640 gulden en een vwo-leerling 695 gulden.Het jaar voorafgaand aan het examenjaar is het duurste jaar voor ouders, dan kost een havo-leerling 1.663 gulden en een vwo-leerling 1.654. Veel scholen maken in dat jaar een schoolreis naar het buitenland en er moeten boeken worden aangeschaft voor de Tweede Fase. Vooral de boekenprijzen maken de schooljaren duur. Met de invoering van de Tweede Fase is het aantal vakken toegenomen en moeten er dus ook meer boeken worden aangeschaft. Een boekenpakket voor de havo kostte vorig jaar 665 gulden, bijna 200 gulden meer dan het jaar daarvoor.

Hermans schrijft aan de Tweede Kamer dat hij er geen voorstander van is de ontwikkeling van de schoolkosten automatisch te koppelen aan de Wet toegemoetkoming schoolkosten. Via deze wet krijgen ouders met een inkomen tot 54.982 gulden alle schoolkosten vergoed. De bijdrage via deze wet is maximaal 1.112 gulden per jaar voor kinderen in de onderbouw en 1.262 gulden voor havo,- en vwoleerlingen in de bovenbouw. Volgens Hermans is ,,elke rem op de kostenbeheersing van scholen en ouders'' verdwenen als de kostenstijging wordt gecompenseerd door een hogere bijdrage.