Fors meer loon ambtenaren

De 120.000 ambtenaren die werken bij de rijksoverheid krijgen per 1 oktober een structurele salarisverhoging van 3,6 procent.

Dat is de uitkomst van de CAO-onderhandelingen tussen minister De Vries (Binnenlandse Zaken) en de vakbonden die vanmorgen is gepresenteerd. De overeengekomen loonstijging ligt aanmerkelijk hoger dat de drie procent die minister De Vries en premier Kok eerder verantwoord hadden genoemd.

De hogere loonstijging voor rijksambtenaren kan invloed hebben op de CAO-onderhandelingen in de komende maanden in zowel de marktsector als bij lagere overheden. Het kabinet dringt daar wegens teruglopende economische groei sterk aan op loonmatiging. De bonden eisen vier procent.

Volgens directeur-generaal Van Rijn, die de CAO-onderhandelingen namens het rijk leidde, mag de CAO voor rijksambtenaren niet worden gezien als ,,voorbeeld'', zo zei hij vanmorgen in een toelichting. De overheid moet haar positie op de arbeidsmarkt versterken, maar volgens Van Rijn is bij de loonstijging voor rijksambtenaren wel ,,rekening gehouden met het economische tij''. Hij wees erop dat de totale loonstijging, die op jaarbasis uitkomt op 3,8 procent, lager uitkomt dan voorgaande jaren. Deze totale loonstijging omvat ook een half procent compensatie voor wijzigingen in de ziektekostenregelingen, die vanaf deze zomer niet meer gelden voor partners van rijksambtenaren. Bovendien wordt de eindejaarsuitkering van de rijksoverheid met 0,1 procent verhoogd tot 0,4 procent. [Vervolg AMBTENAREN: pagina 7]

AMBTENAREN

Beloning gebaseerd op prestatie

[Vervolg van pagina 1] De nieuwe CAO geldt tot 1 december volgend jaar. Rijk en bonden hebben ook afgesproken het huidige systeem van beloning via vaste periodieken (schalen) te moderniseren. In plaats daarvan komt een flexibeler beloningssysteem dat rekening houdt met prestaties en individuele ontwikkeling van de ambtenaar.

Directeur-generaal Van Rijn (Binnenlandse Zaken) sprak van ,,een zeer belangrijke verandering'', die volgens hem begin 2003 zijn beslag moet krijgen. Hij bepleitte het nieuwe systeem eerder in het naar hem genoemde rapport-Van Rijn over de mogelijkheden om van de overheid een aantrekkelijker werkgever te maken. In de nieuwe CAO staan een aantal afspraken die daarop vooruitlopen. Zo worden de (lagere) jeugdsalarissen afgeschaft en hoeven `zware' specialisten niet langer manager te worden om boven de hoge schaal 15 uit te komen.