D66: Extra geld voor onderwijs en zorg

D66 wil in de komende kabinetsperiode ruim 16 miljard gulden extra investeren, vooral in onderwijs, zorg en natuur. De partij verwacht dat te kunnen financieren door onder meer het aantal arbeidsongeschikten te beperken en de efficiency bij de overheid te vergroten. Deze maatregelen zouden samen ongeveer 10 miljard gulden moeten opleveren.

Dit blijkt uit het conceptverkiezingsprogramma `Toekomst in eigen hand' dat D66 afgelopen zaterdag in theater Diligentia in Den Haag presenteerde.

De sociaal-liberalen gaan uit van een gemiddelde economische groei van 2,25 procent over de jaren 2003 tot 2006. Volgens Bert Bakker, financieel specialist van de Tweede-Kamerfractie van D66, vallen de gevolgen van de huidige tegenvallende groeiverwachting van de economie op langere termijn mee. Met dit scenario sluit de partij aan bij het zogenoemde voorzichtige economische scenario in de meest recente voorspellingen van het Centraal Planbureau.

In de geplande extra uitgaven gaat het grootste deel van de 16 miljard gulden naar onderwijs en wetenschap (6,8 miljard). Andere prioriteiten zijn natuur, milieu en openbaar vervoer (3 miljard), gezondheidszorg (2,9 miljard) en veiligheid (1,6 miljard).

Volgens D66 heeft het paarse kabinet de afgelopen jaren veel bereikt, maar is op veel terreinen te merken dat de overheid nog beter kan functioneren. Volgens partijleider Thom de Graaf gaat D66 met dit programma ,,verder waar Paars ophield''.

D66 zegt te streven naar een modernisering van de overheid. ,,De overheid is van het jaar nul, de samenleving is van de 21ste eeuw'', aldus De Graaf. Behalve de oude D66-wensen zoals een gekozen minister-president of afschaffing van de Eerste Kamer wil de partij de hele departementale structuur en besturing op de helling zetten. Het programma streeft naar een kernkabinet van maximaal zeven à acht ministers belast met probleemgebieden, met daaronder de onderministers die politiek leiding geven aan ministeries. ,,Maar in het kabinet moeten ministers niet langer functioneren als diensthoofden'', aldus De Graaf.

Hij noemde het conceptverkiezingsprogramma ,,liberaal van karakter en sociaal van gevoel''. Hij zei dat zijn partij graag aan een nieuwe regering wil deelnemen. ,,Maar alleen als er een kans is op verandering bij de overheid.'' Hij wilde niet ingaan op vragen over recente peilingen waarin een verlies wordt voorspeld voor D66.

Volgens de fractievoorzitter zijn de plannen van D66 ,,financieel realistisch en ook ambitieus''. Mocht de economische groei als gevolg van de internationale onrust tegenvallen, dan zal D66 de geplande uitgaven over de hele linie verlagen, maar prioriteiten als onderwijs en zorg blijven volgens De Graaf ook dan overeind. ,,We moeten de prioriteiten dan bijstellen tot wat financieel haalbaar is.''

Coalitiepartner VVD toonde zich zaterdag positief over de plannen van D66. Volgens VVD-leider Dijkstal is er vooralsnog geen belemmering om samenwerking in een nieuwe regering te overwegen. De PvdA was kritisch. Fractievoorzitter Melkert noemde het D66-program zaterdag ,,weinig ambitieus''. Partijvoorzitter Koole zei gisteren in het tv-programma Buitenhof dat D66 met dit program meer in de buurt van de VVD komt dan van zijn partij. GroenLinks was tevreden over de milieuvoorstellen van D66. Oppositiepartij CDA wil pas later reageren.

Verkiezingsprogramma via www.nrc.nl/doc