Borst: weg met idioot en imbeciel

Inrichtingen voor zwakzinnigen, intensieve hulpverlening bij idioten, dagbesteding door imbecielen en zorg voor bedlegerigen.

Als het aan minister Borst (Volksgezondheid) ligt is dit alles binnenkort verleden tijd. De zorg zelf verdwijnt weliswaar niet maar die hulp moet anders gaan heten. Want al blijven idioten idioot en imbecielen imbeciel ze mogen niet meer zo worden genoemd. Het is hoog tijd om deze 'ouderwetse en grievende terminologie' te vervangen, zo antwoordt Borst de Tweede Kamer op vragen van de PvdA-fractie. De minister laat zich niet uit over het alternatief.

Tot dusver worden de genoemde termen in het officiële beleid gebruikt om onder meer aan te geven welke hulp aan de orde is en dienen ze mede om vast te stellen hoeveel geld er voor die zorg nodig is. Daarbij werd aangesloten bij de in de wetenschap gebruikelijke aanduidingen voor de IQ-klassen van de gehandicapten. Borst - maar eigenlijk haar staatssecretaris Vliegenthart (welzijn) - begint op 1 januari met de invoering van een nieuw financieringssysteem voor de hulp aan verstandelijk gehandicapten. Dat is een categorie die overigens enkele jaren geleden nog 'geestelijk gehandicapten' heette. In dat nieuwe systeem wordt meer dan nu rekening gehouden met de zwaarte van de zorg die de gehandicapte vergt en die mede wordt bepaald door diens IQ - hoe dan ook aangeduid.

Anders dan de PvdA wil is Borst echter niet bereid het gebruik van termen als idioot, zwakzinnig of imbeciel in leerboeken wettelijk te verbieden. Dat gebruik hangt immers samen met 'tijdgeest en maatschappelijke ontwikkelingen'. Daarom is op dit moment een 'bedlegerige' een 'chronisch zieke'. Het bespotten van een gehandicapte of chronisch zieke wordt strafbaar. In juli stelde de regering al voor om belediging van deze lieden te bestraffen met maximaal een jaar gevangenis of 10.000 gulden.