Bedrijfscijfers derde kwartaal op de voorgrond

Vraag wordt deze week niet of Philips verlies heeft gemaakt over het derde kwartaal, maar hoeveel.

Hoewel ING vanmorgen voortijdig een winstwaarschuwing gaf, wordt Philips morgen de eerste majeure Nederlandse onderneming die met derde-kwartaalcijfers komt. Daarbij gaat het niet om de vraag of het concern een verlies heeft gemaakt, maar hoe groot de schade wordt. Voor het overige majeure bedrijfsnieuws voeren de Verenigde Staten de boventoon, omdat ondernemingen daar doorgaans veel sneller zijn bij het presenteren van hun resultaten. Invloed op de markt zullen vooral de mediaconcerns AOL Time Warner en Reuters hebben, omdat hun gegevens en uitlatingen van de bestuurders meer zicht zullen geven over de staat waarin de wereldwijde advertentiemarkt zich bevindt. Opvallen zullen ook de cijfers van defensieconcern Raytheon, dat een van de best presterende grote beursfondsen is sinds de aanslagen op 11 september in New York en Washington.

Op macro-economisch gebied is er met name aandacht voor de Amerikaanse woningmarkt. De activiteiten op de woningmarkt, en met name de prijsstijgingen, zijn daar een van de laatste stevige fundamenten voor de consumptieve bestedingen en de bedrijvigheid in de bouw. Verwacht wordt een licht verminderde activititeit in de woningsector in september. Een onverwacht grote daling, of juist een meevallende tendens, kunnen flinke invloed hebben op de visie van analisten op de macro-economie, en daarmee op de beurskoersen.

Uit de Verenigde Staten komen ook vrijdag de inflatiecijfers over september, en morgen al de industriële productie en het capaciteitsgebruik in de industrie over augustus. Verwacht wordt dat de productie en capaciteitsgebruik verder zijn afgenomen, hetgeen het vermoeden dat er in het derde kwartaal misschien al een recessie heeft plaatsgevonden in de VS verder zal versterken. Voor Europa kan vooral de Duitse Ifo-index op vrijdag daar meer duidelijkheid over geven.

In Nederland komen woensdag de werkloosheidscijfers over juli tot en met september. Vrijdag volgen de detailhandelsverkopen over augustus. Lichtpuntje: die zijn waarschijnlijk gezond gegroeid.