Albert Heijn en gendebat 2

Zoals uit NRC Handelsblad van 10 oktober valt op te maken, heerst er in het `publieke debat' over gentechnologie een grote spraakverwarring. Gentech-voorstander Van Leen wijst er ongewild op waardoor die spraakverwarring komt. ,,Dit maatschappelijk debat is bedoeld om de consument gerust te stellen,'' zegt hij.

Ik vind dat een heel eigenaardige doelstelling voor een maatschappelijk debat. Zo'n debat zou, lijkt mij, veeleer tot doel moeten hebben de consument goed en volledig voor te lichten. In dit geval zouden voor- en tegenstanders op basis van goede argumenten moeten discussiëren over de voor- en nadelen van gentechnologie. Om daarna tot conclusies te komen als `niet doen', `wel doen' of `niet/wel doen, mits'. Onder strikt neutrale, deskundige leiding.

Niet het `geschreeuw' van de milieubeweging doet, lijkt mij, het huidige debat verstommen, zoals hoogleraar Beunders in het artikel beweert, maar de omstandigheid dat de uitkomst van dit debat al grotendeels vaststaat. Kijk maar naar het motto dat de commissie-Terlouw meekreeg van de regering: `Je kunt niet om die gentechnologie heen'.

Ik zou de regering willen adviseren haar geld niet te verspillen aan een dure commissie en een volstrekt zinloos debat om niks. Kies gewoon partij en investeer een forse dosis overheidsgeld in een `objectieve voorlichtingscampagne' van de voedingsindustrie.

    • Frank van der Lecq