Zes huizen, zes gezinnen

Fotograaf Bart Sorgedrager volgde zes gezinnen die in zes verschillende huizentypes in Langerak II gingen wonen. Deze gezinnen, en met hen vele andere, betrokken dit jaar of eind vorig jaar hun nieuwe huis in de grootste Vinex-wijk van Nederland, Leidsche Rijn. Uiteindelijk zullen daar in 2015 zo'n tachtigduizend mensen in ruim dertigduizend huizen wonen.