Weg uit cel Marokko

Nederlanders in Marokkaanse gevangenissen kunnen voortaan het restant van hun straf in Nederland uitzitten. Dat schrijft minister Korthals (Justitie) in een brief aan de Tweede Kamer.

Zo'n zestig Nederlanders zitten in Marokkaanse gevangenissen straffen uit, voor het overgrote deel wegens smokkel van verdovende middelen.

Nederland en Marokko hebben een al jaren slepend conflict over de overbrenging van Nederlanders die in Marokko gevangen zitten bijgelegd. De twee landen sloten vorig jaar een verdrag dat uitlevering van gedetineerden naar hun eigen land mogelijk maakt. Maar de Marokkaanse regering staakte in november uitvoering van dat verdrag, toen justitie zeven overgebrachte Nederlandse gedetineerden al op Schiphol in vrijheid stelde.

Marokko ging er van uit dat de Nederlanders de volledige straf in eigen land moesten uitzitten, terwijl justitie hen bij aankomst vrijliet, omdat zij de hier geldende maximumstraf voor hun overtredingen al hadden uitgezeten.

Begin dit jaar ging Korthals zelf naar Rabat om te onderhandelen.

Vervolg CEL: pagina 7

Andere uitleg blijft

Vervolg van pagina 1

Nederland en Marokko constateren allebei dat er nog steeds interpretatieverschillen bestaan van het verdrag. Deze staan de uitvoering ervan echter niet langer in de weg. Voor Nederlanders die in Marokko tot een hogere straf zijn veroordeeld dan de in Nederland geldende maximumstraf houdt Marokko zich het recht voor om verzoeken te weigeren. Andere gevangenen kunnen rekenen op een `voortvarende afhandeling' van hun verzoek, aldus Korthals in zijn brief.

Het Tweede-Kamerlid Dittrich (D66), dat zich sinds 1996 bezighoudt met dit dossier, schuwt voor te veel optimisme over een spoedige terugkeer van de Nederlanders. ,,De administratieve rompslomp in zowel Marokko als hier in Nederland maakt het niet waarschijnlijk dat ze voor december thuis zijn.''

De Kamer heeft sinds 1996 druk uitgeoefend op opeenvolgende ministers van Justitie om met Marokko een verdrag te sluiten over de overbrenging van Nederlandse gedetineerden, naar aanleiding van verhalen in de media over de erbarmelijke omstandigheden in Marokkaanse gevangenissen. De toenmalige minister Sorgdrager wilde liever dat Marokko zich zou aansluiten bij een verdrag van de Raad van Europa. Pas nadat Frankrijk in 1998 een apart verdrag met Marokko wist te sluiten, zegde minister Korthals toe dat hij daar ook over zou onderhandelen.