Volkssteun loopt terug als er doden gaan vallen

Van de Amerikanen steunt 89 procent een aanval op Afghanistan. Dat blijkt uit een opiniepeiling die het bureau Gallup eind september heeft gehouden. Ruim driekwart van de ondervraagden staat ook achter een militaire actie als er meer dan 5.000 soldaten bij omkomen. Maar het publiek draagvlak wordt snel kleiner als een conflict langer duurt en er meer slachtoffers vallen, zo leert de geschiedenis.

Toen Noord-Korea in juni 1950 Zuid-Korea binnenviel, was 78 procent van de Amerikanen het ermee eens dat president Truman troepen stuurde onder de vlag van de VN. Een maand later, nadat de Amerikanen zware verliezen hadden geleden, groeide die steun zelfs nog tot 80 procent. Maar in de maanden daarna brokkelde de aanhang geleidelijk af tot 65 procent.

En toen de Volksrepubliek China zich in het conflict mengde, sloeg de stemming radicaal om. In januari 1951 was twee derde van de Amerikanen voor terugtrekking van de Amerikaanse troepen. Bijna de helft van de bevolking vond dat de VS zich nooit hadden moeten mengen in de strijd.

De Vietnam-oorlog is in de VS nooit erg populair geweest. Maar in 1965 vond nog altijd 61 procent van de bevolking dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Vietnam gerechtvaardigd was.

Twee jaar later, nadat het aantal Amerikaanse slachtoffers snel opliep, hielden voor- en tegenstanders elkaar in de opiniepeilingen in evenwicht.

Kort na het Tet-offensief begin 1968 vond voor het eerst een meerderheid de Amerikaanse deelname ongewenst.

In de jaren daarna liep het percentage tegenstanders alleen maar verder op tot 68 procent in mei 1971.

Na de Vietnamoorlog hadden de Amerikanen voorlopig hun buik vol van militaire avonturen. Ook aan de vooravond van de Golfoorlog toonden ze nog grote terughoudendheid. In augustus 1990 was nog maar 31 procent voor het bombarderen van Irak en niet meer dan 32 procent wilde Amerikaanse troepen sturen om Koeweit te verdedigen. Ook direct voor het begin van de Golfoorlog, in januari 1991, steunde nog niet de helft van de bevolking een Amerikaanse deelname en 44 procent verklaarde zich vierkant tegen.

Maar toen de VS eind februari de oorlog begonnen, schaarde onmiddellijk 63 procent van de bevolking zich achter president Bush. Die oorlog duurde zo kort en kostte zo weinig Amerikaanse slachtoffers dat de steun geen kans kreeg om te verkruimelen.