Terreur 5

Het is jammerlijk dat belijdende christenen als Bush en Blair de grootste propagandisten zijn van de onchristelijke (Mat. 5:38-41) `oog om oog en tand om tand'-mentaliteit waarop de internationale anti-terrorismecoalitie is gestoeld. Wordt het geen tijd dat de kerken de scheiding tussen kerk en staat en bloc aan hun laars lappen en hun gelovigen oproepen zich `als christen' massaal te keren tegen de oorlog in Afghanistan? Nog los van het feit dat deze oorlogspolitiek werkt als olie in plaats van als water op terroristische brandhaarden.

    • Wouter ter Heide