Terreur 4

De laatste alinea van `Lux et Libertas' (NRC Handelsblad, 9 oktober) luidt: `Juist hier op het andere front zal de coalitie moeten toeslaan. Niet met wapens, maar met hulp, advies, inzicht en geld'. De onverbeterlijke paternalistische Nederlandse retoriek van de ontwikkelingshulp, die ons op het lijf is geschreven.

Is de redactie echt van mening dat de islamitische samenlevingen zijn gediend van dit soort neerbuigende aanbiedingen? Integendeel lijkt mij.

    • H.G. Pellikaan