Terreur 3

Het artikel in deze krant van 4 oktober `Als terroristen kunnen we in Europa ons gang gaan' waarin een mysterieuze Ali `onder zware druk van vrienden' uit de school klapt over zijn leven als Turkse `terrorist', is ongeloofwaardig en suggestief. Wat voor soort druk en van welke vrienden?

Welk belang heeft een dergelijk iemand om zichzelf op deze wijze als `terrorist' te profileren? Het artikel noemt enkel verklaringen van de anonieme persoon en de Turkse geheime dienst op grond waarvan de journalist stellig concludeert: ,,Als Europa ernst maakt met de strijd tegen het terrorisme zal het zich ook met Dev-Sol moeten bezighouden''. Dit is des te opmerkelijker nu uit een aan het interview gerelateerd artikel `De wet kent geen terroristen' blijkt dat de BVD de beweging niet als terroristisch beschouwt.

    • Johan Kerkstra