Terreur 1

De heer Aboutaleb, directeur van FORUM, ziet in democratie middel en rechtvaardiging voor het bepleiten van terreur en onderdrukking en het blind blijven voor de hopeloze gevolgen daarvan. In plaats van zich in te spannen om duidelijk te maken dat niemand iets opschiet met terreur vanwege de voorbeeldfunctie, de angst, haat en agressie die het teweegbrengt en de vrijheid ontnemende controle en veiligheidsmaatregelen daartegen, wil hij gezegd hebben dat het tot de fundamentele vrijheden behoort openlijk pro-terreur te zijn. Andersdenkenden beticht hij van het hebben van een ,,selectieve democratische perceptie'' (NRC Handelsblad, 4 oktober).

Omdat alles en iedereen van hem pro-terreur mag zijn, moet hij niet meer zeuren over hypocrisie, twee maten meten, dubbele standaards en al het andere dat er mis is.

    • R. Houtman