Student en verzekering

Welke verzekeringen zijn onmisbaar? Kunnen studenten nog meeliften op de polis van hun ouders?

1

Ziektekosten

Een verzekering tegen ziektekosten is voor iedereen onmisbaar, want ziektekosten kunnen enorm in de papieren lopen. Jongeren die na 1 augustus 1997 zijn gaan studeren, kunnen niet meer via het ziekenfonds verzekerd worden. Ze moeten een particuliere ziektekostenverzekering afsluiten. Als hun ouders particulier verzekerd zijn, kunnen studenten ingeschreven blijven op de ouderlijke polis. Maar het is veel voordeliger om een studentenverzekering af te sluiten. Voor deze SSPP (Studenten Standaard Pakket Polis) kunnen studenten vrijwel overal terecht. Het is een basisverzekering, waarvan de voorwaarden en de premie wettelijk zijn vastgesteld. De premie bedraagt ruim 70 gulden per maand. Studenten met een aanvullende beurs krijgen dat bedrag van de IB-groep in hun studiefinanciering gecompenseerd.

2

Via een bijbaantje

Veel studenten zijn door hun bijbaantje via het ziekenfonds al verzekerd tegen ziektekosten. Om te voorkomen dat zij dubbel premie betalen, moeten ze de particuliere ziektekostenverzekering opzeggen. Als ze hiermee te laat zijn, kunnen ze bij de particuliere verzekeraar de te veel betaalde premie terugvragen. Het is ook belangrijk dat de IB-groep ingelicht wordt, zodat zij de compensatie van de particuliere verzekeringspremie kan stopzetten.

Zodra studenten stoppen met hun bijbaantje, moeten ze dat aan het ziekenfonds doorgeven. Als ze dat niet doen, blijven ze ingeschreven staan bij het ziekenfonds. Het gevolg is dat het ziekenfonds de niet-betaalde premies zal gaan innen. Ook kan er een boete worden opgelegd. Als een student geen bijbaantje meer heeft en niet meer via het ziekenfonds verzekerd is, moet hij zich weer particulier gaan verzekeren. Een dubbele verzekering is weliswaar zonde van het geld, helemaal geen verzekering is buitengewoon riskant!

Studenten die nogal onregelmatig werken, kunnen overwegen hun particuliere verzekerimgfen te laten `sluimeren'. Meestal brengt de verzekeraar hiervoor zo'n 10 procent van de premie in rekening.

3

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsverzekering, ook bekend als WA-verzekering, keert uit als er schade toegebracht wordt aan derden. Bijvoorbeeld als mensen met hun fiets iemands auto schampen, of ergens op bezoek een dure vaas omgooien. Vrijwel iedereen in Nederland heeft zo'n verzekering. Veel studenten staan ingeschreven op de gezinspolis van hun ouders. Op het moment dat de student ophoudt met studeren of ouder is dan 27, moet hij zelf een WA-verzekering afsluiten. De meeste verzekeraars bieden een speciaal verzekeringspakket voor studenten aan. Dit is een voordelig pakket, dat behalve een aansprakelijkheidsverzekering meestal een inboedelverzekering bevat.

4

Inboedel

De meeste studenten hebben niet veel waardevolle spullen op hun kamer, maar vaak bezitten ze toch meer dan ze zelf denken. De meeste verzekeraars hebben speciale inboedelverzekeringen voor studenten, gebaseerd op een inboedel die rond de 20.000 gulden waard is. Deze verzekering maakt deel uit van het speciale verzekeringspakveket voor studenten. Overigens accepteert niet elke verzekeraar kamerbewoners.

5

Studentenpakket

De meeste verzekeraars bieden behalve een speciale ziektekostenverzekering voor studenten ook nog een zogenaamd studentenpakket aan. Voor zo'n 70 gulden per jaar hebben studenten dan een inboedelverzekering en een WA-verzekering. Wie wil, kan dit pakket meestal uitbreiden met andere voordelige verzekeringen, bijvoorbeeld een ongevallenverzekering of een doorlopende reisverzekering. Zulke verzekeringen horen niet thuis in het rijtje `beslist noodzakelijk', maar ze kunnen wel handig zijn.

6

Naar het buitenland

Een reisverzekering is een aanrader bij buitenlandse reizen. Wie ieder jaar minstens drie weken in het buitenland verblijft, is vaak goedkoper uit met een doorlopende reisverzekering. Voor een buitenlandse stage is een reisverzekering vaak niet voldoende. Dit hangt onder andere af van het land waar de student heen gaat en de duur van de stage. Veel verzekeraars bieden tegenwoordig aparte stageverzekeringen aan. De tarieven en de voorwaarden lopen nogal uiteen, dus her en der een offerte aanvragen loont de moeite.

    • Wilma van Hoeflaken