Steun Antillen tegen terrorisme

Nederland, de Antillen en Aruba gaan intensiever samenwerken bij de bestrijding van het terrorisme. Naar aanleiding van de aanslagen op de Verenigde Staten op 11 september zal binnen het Koninkrijk de samenwerking worden versterkt, dat heeft de ministerraad gisteren besloten.

Volgens premier Kok maken het internationale karakter van terrorisme en de internationale betrekkingen die een rol spelen een ,,koninkrijksbrede aanpak'' noodzakelijk. ,,We gaan hier met een open mind naar kijken met als doel het verbeteren van de kwaliteit van terrorismebestrijding'', zei de premier. ,,We moeten alert zijn, tempo maken en samen zorgen dat het in het hele koninkrijk beter gaat dan het al gaat.''

De samenwerking binnen het koninkrijk is bedoeld om ,,een zo sterk mogelijk pakket van maatregelen te treffen ter bestrijding van terrorisme.'' Het gaat daarbij om nieuwe wetgeving, maatregelen tegen het witwassen van geld en versterkte samenwerking tussen politie, justitie en inlichtingendiensten.

Volgens het kabinet heeft het koninkrijk twaalf VN-verdragen ondertekend die gericht zijn op het bestrijden van terrorisme. De verdragpartners verplichten zich in ieder geval tot het voorkomen van vliegtuigkapingen, gijzelingen en aanslagen op luchthavens en olieplatforms en tot het beschermen van de zeevaart en nucleair materiaal. Ook moet de financiering van terreurorganisaties worden tegengegaan.

Nederland heeft tien van de bewuste VN-verdragen al bekrachtigd en zal dat volgens het kabinet op korte termijn ook doen met de overige twee. De verdragen zijn niet automatisch van kracht op de Antillen en Aruba; daarvoor zijn extra uitvoeringswetten nodig. Vijf van deze uitvoeringswetten zijn er al en het kabinet is nu bereid juridische ondersteuning te bieden om ook de wetgeving voor de overige verdragen voor te bereiden.

Verder nemen Nederland, de Antillen en Aruba zich voor intensiever samen te werken om veertig aanbevelingen uit te voeren van een internationale task force om het witwassen van geld te voorkomen. Ook moeten de Nederlandsche Bank en de Bank Nederlandse Antillen binnen een maand rapport uitbrengen over mogelijk maatregelen om het financiële toezicht verder te verscherpen.

Het aanpakken van de handel in wapens en drugs is volgens het kabinet van belang omdat dat een belangrijke bron van financiering voor terreurorganisaties is.