Rotterdam wil meer zicht op veiligheid

De gemeente Rotterdam begint met een `veiligheidsindex' om de leefbaarheid van de verschillende wijken in de stad bij te houden. Bovendien krijgt iedere wijk een eigen veiligheidsplan.

Dat heeft de gemeente Rotterdam gisteren bekendgemaakt. Twee keer per jaar zal bewoners steekproefsgewijs worden gevraagd of zij het gevoel hebben dat de stad veiliger wordt. De gemeente wil met dit project beter bijhouden hoe veilig de verschillende wijken zijn en wat de beleving van de inwoners van de stad is.

Voor het bevorderen van de veiligheid heeft de gemeente voor de komende vijf jaar dertig miljoen euro extra vrijgemaakt, zo werd twee weken geleden al duidelijk bij de presentatie van de begroting. Er komt onder meer extra aandacht voor stadstoezicht en drugsbestrijding.

Rotterdam is in de beleving van veel inwoners én volgens recente cijfers een onveilige stad, al verschilt het beeld sterk per wijk. In Hillesluis bijvoorbeeld, een wijk in het zuiden van de stad, heeft meer dan de helft van de bevolking te maken met diefstal, bijna 20 procent met inbraak en 15 procent met geweld. Verder is in veel woningen sprake van burengerucht. Er is drugsoverlast en vandalisme en op straat ligt troep. De daders van diefstal, inbraak en geweld zijn voor 70 procent allochtoon, wat een afspiegeling van de bevolkingsopbouw is. In de stad bevinden zich zo'n 700 verslaafden.

Rotterdam wil nu per wijk een `veiligheidsplan' opstellen, waarin staat wat precies de problemen zijn en hoe die zullen worden aangepakt. Hillesluis heeft dat plan als eerste klaar en dient als voorbeeld. De wijk scoort lager dan drie op de schaal van twee (onveilig) tot zes (redelijk tot veilig) van de veiligheidsindex. Dat geldt ook voor wijken als Spangen, Oude Westen en Delfshaven, alledrie in Rotterdam-West. De bedoeling van de veiligheidsplannen en de veiligheidsindex is volgens VVD-burgemeester I. Opstelten dat er meer samenwerking komt tussen de verantwoordelijke organisaties, zoals de politie, de vuilophaaldienst, de dienst stadstoezicht, leerplichtambtenaren, het openbaar vervoer en de dienst gemeentewerken. ,,Wij willen een sense of urgency in de hele stad op het veiligheidsdossier'', zei Opstelten gisteren.

Opstelten hekelde overigens de aanpak tot nu toe, die volgens de burgemeester vooral projectmatig van opzet was: ,,Het was nogal eens een caroussel aan projecten.'' Opstelten volgde tweeëneenhalf jaar geleden Bram Peper op als burgemeester van Rotterdam. Hij ziet het veiliger maken van Rotterdam als een van zijn belangrijkste opdrachten, zo zei hij bij zijn aantreden.