`Rechter luistert op geen enkele manier naar ons'

De ondernemingsraad van baggerconcern HBG kiest een ongebruikelijke weg: de raad richt een stichting op en wordt aandeelhouder. `Ik verwacht enorme aantallen ontslagen.'

Ze willen niet als makke schapen naar de slachtbank worden geleid. En daarom hebben de werknemers van bouw- en baggerconcern HBG zichzelf een stem gegeven.

Woensdag is het zover. Dan zal de Centrale Ondernemingsraad (COR) van HBG officieel de Stichting Belangen Werknemers HBG oprichten. De werknemers willen zich met de stichting actief in de strijd om de bouw- en baggeractiviteiten van HBG werpen.

Al meer dan twee jaar wordt gevochten om bedrijfsonderdelen van HBG. Branchegenoten als Boskalis (bagger) en Heijmans (bouw) willen HBG overnemen en opsplitsen. HBG zelf is daar in het geheel niet van gediend. Het wil zoals gepland fuseren met Ballast Nedam Baggeren, maar dat is tot nu toe tegen gehouden door de rechter.

De aandeelhouders van HBG vechten in een inmiddels slepende rechtszaak deze nieuwe combinatie aan bij de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof. Inmiddels is de tweede ploeg onderzoekers bezig de beleidskeuzes van HBG's bestuurders te toetsen op mogelijk wanbeleid. Net als aandeelhouders en bestuurders is ook de COR gehoord door beide onderzoeksteams. ,,Maar uit het eerste rapport bleek al dat de Ondernemingskamer op geen enkele manier naar ons geluisterd heeft.'' Hans Fictoor, de voorzitter van de ondernemingsraad, is teleurgesteld.

Wat wilt u bereiken met de oprichting van deze stichting?

,,In deze zaak bij de Ondernemingskamer wordt alleen geluisterd naar de aandeelhouders. Die willen op korte termijn winst maken. Maar wíj, de werknemers, zijn het kapitaal van de onderneming. Wij vrezen dat een fusie met een andere partij dan Ballast Nedam slecht zal zijn voor HBG als onderneming. Het zal onmiddellijke gevolgen hebben voor het personeelsbestand, ik verwacht enorme aantallen ontslagen.''

Maar bent u hier niet veel te laat mee? Inmiddels zijn we drie aanbiedingen van Boskalis, een baggerfusie met Ballast Nedam, een aangekondigd bod van Boskalis en in totaal vijf onderzoekers bij de Ondernemingskamer verder.

,,De rechter heeft tot nu toe gewoon te weinig aandacht aan ons geschonken. Door een stichting op te richten, worden wij een rechtspersoon. Met behulp van onze advocaat kunnen ook wij ons dan laten horen in mogelijke toekomstige zittingen. Wat er ook gebeurt, wij willen niet als makke schapen naar de slachtbank gestuurd worden.''

Verdedigt de HBG-top uw belangen dan niet? Weet u soms iets, dat de bestuurders niet weten?

,,Nee hoor. Wij worden volledig geïnformeerd door de raad van bestuur. De COR heeft een goede verstandhouding met de HBG-top, en wordt overal in betrokken. Ons advies is voor hun een hamerstuk, zozeer zijn we het met elkaar eens.''

Ben u niet bang om als verlengstuk van de HBG-top gezien te worden?

,,Zeker niet. Wij zijn wel degelijk een andere partij, hoewel ik besef dat dit een niet gebruikelijke stap is voor een ondernemingsraad. Daarom kopen wij ook één aandeel. Zo kunnen wij tijdens aandeelhoudersvergaderingen aan investeerders in HBG vertellen dat ze op een verkeerd spoor zitten en `kansen' verkeerd inschatten. De weg die HBG heeft ingeslagen, is de enige juiste.''

    • Freek Staps