PLAT DOOR ASBEST

Al zes weken lang kunnen de natuurkundigen van het Van der Waals-Zeeman Instituut van de Universiteit van Amsterdam geen onderzoek doen. Eind augustus sloot de Arbeidsinspectie de deuren van het gebouw vanwege de aanwezigheid van spuitasbest. Niemand mag 's avonds en in het weekend het gebouw in en overal hangt een zurige lucht van het schuim dat op de plafonds gespoten is om het asbest af te dekken.

Weten de theoretici zich met enig improviseren nog wel te redden, praktisch alle experimenten liggen stil. Het probleem met het laboratorium was niet onbekend: bijna alle gebouwen die rond de jaren zestig zijn neergezet bevatten wel ergens asbest. Dat werd tot nu toe gedoogd, maar sinds de gebeurtenissen in Volendam en Enschede treedt de Inspectie strenger op en worden ARBO-regels daadwerkelijk gehandhaafd. Zo kon het gebeuren dat een op uitnodiging van de faculteit georganiseerd inspectiebezoek zeer onaangenaam uitpakte. Van de ene dag op de andere lag het onderzoek stil.

Inmiddels werkt een commissie hard aan een oplossing. Wellicht kan uitgeweken worden naar scheikunde en biologie, gebouwen die ook op het Roeterseiland staan. Maar voor ruimtes daar zijn aangepast kan er wel een jaar zijn verstreken.

Een klaagmuur in het deels gesloten laboratorium getuigt van de steeds grotere onvrede, vooral onder de aio's. Zij hebben vier jaar om hun promotieonderzoek af te ronden, en zitten dus niet op vertraging te wachten. Woordvoerder Dennis de Lang: ``We snappen ook wel dat je een laboratorium niet binnen een maand kunt verhuizen, maar we wisten als onderzoekers heel lang niet waar we aan toe waren. Pas deze week hebben we echt duidelijkheid gekregen over de stand van zaken.''

Achter de schermen zoeken sommige van hun begeleiders naar alternatieven. Zo proberen ze aio's onder te brengen bij collega's in andere laboratoria. De Lang ziet dat niet als een oplossing: ``Voor sommige experimenten is er op korte termijn geen alternatief, maar toch moet je streven de mensen bij elkaar te houden.'' Hoogleraar Ben van Linden van den Heuvell is het daar helemaal mee eens. Hij kon met zijn groep tijdelijk op de VU terecht, maar deed dat niet: ``Anders bestaat het lab straks niet meer.''

    • Rob van den Berg